2023.02.09

Debiut Genomtec na głównym parkiecie

16 lutego 2023 r. Genomtec S.A. zadebiutuje na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Serdecznie zapraszamy wszystkich ...
2023.01.25

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Genomtec S.A.

W najbliższych dniach spółka planuje złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Genomtec S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW.
2023.01.10

Wartość portfela własności intelektualnej Genomtec S.A. oszacowana na 191,336 mln EUR

Spółka otrzymała od niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez Spółkę portfela własności intelektualnej. Zgodnie z ...
2022.11.30

Genomtec S.A. podpisał umowę z doradcą transakcyjnym – Clairfield Partners LLC

Genomtec S.A., spółka z branży technologii medycznych, specjalizująca się w rozwijaniu zaawansowanych technologii w obszarze diagnostyki ...
2022.11.23

Konferencja Genomtec – prezentacja platformy GenomtecID

23 listopada 2023 r. w Warszawie odbyła się prezentacja platformy GenomtecID. Link do wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=izMbol0M-VY
2022.11.15

Genomtec otrzymał ochronę patentową w Brazylii.

Spółka otrzymała ochronę patentową od Urzędu Patentowego w Brazylii na wynalazek pn. „A method of detecting genetic material in a biological ...