O Genomtec

Genomtec to innowacyjna firma technologii medycznych, rozwijająca unikalną mobilną platformę testów genetycznych point of care na rynek diagnostyki klinicznej. Jej platforma mikrofluidyczna lab-on-chip wykorzystuje opatentowany system grzania i detekcji bezkontaktowej oraz własną metodę izotermicznej amplifikacji LAMP do diagnozowania chorób zakaźnych i onkologii. Firma została założona w 2016 roku przez grupę naukowców z doświadczeniem w dziedzinie biologii molekularnej, mikrofluidyki i fotoniki, ma siedzibę oraz laboratoria we Wrocławiu. Genomtec posiada również biuro w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się część zespołu rozwojowego i inżynieryjnego.

Flagowym projektem firmy jest Genomtec ID. Jego rozwój i komercjalizacja umożliwią przeprowadzanie procesu diagnostycznego w punktach opieki zdrowotnej (POC), takich jak przychodnie, apteki i oddziały ratunkowe szpitali, bez potrzeby skomplikowanej i czasochłonnej obsługi laboratoryjnej wykonywanej przez wykwalifikowany personel.

Unikalne cechy analizatora Genomtec ID to jego kompaktowy rozmiar, niskie zużycie energii, krótki czas realizacji testu oraz przystępne koszty materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie te cechy sprawiają, że Genomtec ID zajmuje wiodącą pozycję wśród urządzeń molekularnych POC dostępnych obecnie na globalnym rynku.

Informacje podstawowe

Adres siedziby:

WROCŁAWSKI PARK BIZNESU 3
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

Biuro i laboratorium:

WROCŁAWSKI PARK BIZNESU 3
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662554, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 8992809452; REGON 365935587

Kapitał zakładowy: 1.332.457 zł.

Strategia

Strategicznym celem Genomtec jest stworzenie platformy diagnostyki genetycznej POCT nowej generacji, wykorzystującej opatentowaną technologię SNAAT®, i jej globalna komercjalizacja poprzez strategiczne partnerstwa z firmami IVD.

Genomtec nieustannie analizuje możliwości oferowane przez rynek i dąży do rozwoju innowacyjnych produktów, które maksymalizują wartość dla akcjonariuszy i umożliwiają lepszą opiekę nad pacjentami. Jednym z takich obszarów jest diagnostyka onkologiczna point of care oraz diagnostyka towarzysząca.

Technologia Genomtec jest chroniona szeregiem przyznanych patentów i zgłoszeń patentowych dotyczących platformy diagnostycznej Genomtec ID oraz biologii molekularnej.

Zarząd

dr Miron TokarskiChief Executive Officer (CEO)

Miron jest współzałożycielem firmy Genomtec S.A i jej prezesem. Jest także diagnostą laboratoryjnym. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii molekularnej uzyskał w grudniu 2021 od Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Autor publikacji oraz współautor patentów Genomtec. Ambitny, młody naukowiec. Jego praca magisterska została nagrodzona przez Fundację Hasco-Lek. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

W Genomtec Miron uczestniczy aktywnie w pracach B+R w zakresie biologii molekularnej w obszarze chorób zakaźnych.

Michał WachowskiCzłonek Zarządu, Chief Financial Officer (CFO)

Michał ma ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze finansowania przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami oraz doradztwa biznesowego. Przed dołączeniem do zespołu pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego w aktywnie inwestującym funduszu typu Venture Capital. Wcześniej był członkiem Zarządu średniej wielkości spółki produkcyjnej z sektora energetycznego oraz wiceprezesem ds. finansowych w start-upie z branży chemicznej. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Wcześniej pełnił funkcje operacyjne w ARP, TFS, Deloitte, Polimex-Mostostal oraz Central Europe Trust. Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Transfer Technologii Informatycznych do Przedsiębiorstw.

W Genomtec odpowiedzialny za finanse Spółki.

Charudutt ShahCzłonek Zarządu

Charudutt Shah posiada kilkunastoletnie doświadczenie kierownicze w obszarze komercjalizacji produktów, rozwoju marek i partnerstwa z międzynarodowymi podmiotami. Jest menadżerem wyższego szczebla z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem m.in. w obszarze rozwoju biznesu, zarządzaniu marketingiem i sprzedażą oraz planowaniu strategicznym w sektorze genetycznej diagnostyki klinicznej. Swoją pracę w Genomtec rozpocznie od 1 sierpnia 2021.W swojej pracy główny nacisk kładzie na rozwój strategii wejścia na rynek, zwiększanie świadomości klinicystów, dostęp do rynku oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie testów do różnych ekosystemów opieki zdrowotnej w celu poprawy opieki nad pacjentami.

Charudutt jest absolwentem Uniwersytetu w Toronto i posiada zarówno tytuł licencjata w dziedzinie nauk stosowanych i inżynierii, jak i magistra biotechnologii i zarządzania. Posiada również certyfikat studiów z zarządzania sojuszami strategicznymi firm wydany przez Canadian Healthcare Licensing Association.

Rada Nadzorcza

Beata TurlejskaPrzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Beata Turlejska posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w budowaniu i zarządzaniu dużymi firmami. Od 2017 r. jest Partnerem Zarządzającym w funduszu Leonarto, który jest jednym z głównych akcjonariuszy spółki Genomtec. Zarządzała jedną z największych agencji marketingowych w Polsce, gdzie odpowiadała za budżety marketingowe klientów o wartości rocznej ponad 50 mln zł. Pani Beata Turlejska posiada tytuł magistra ekonomii w dziedzinie finansów, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Gualtiero GarlascoCzłonek Rady Nadzorczej

Pan Gualtiero Garlasco posiada bogate doświadczenie w branży MedTech i zarządzaniu ogólnym, operacjami handlowymi i rozwojem biznesu oraz udokumentowany dorobek w prowadzeniu transformacji w dziedzinie rozwoju biznesu oraz stymulowania wzrostu w branży diagnostyki. Pan Gualtiero Garlasco jest konsultant w branży diagnostyki in vitro, a ostatnio Pan Gualtiero Garlasco pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Cerus Europe B.V. (firma zajmująca się produktami biomedycznymi, skupiająca się na bezpieczeństwie krwi). Przed objęciem tej roli w Cerus, Pan Garlasco był Wiceprezesem Globalnej Sprzedaży i Marketingu w Dywizji Diagnostyki Klinicznej ThermoFisher Scientific, gdzie odpowiadał za globalne działania handlowe skutkujące roczną sprzedażą na poziomie ok. 700 milionów dolarów. Wcześniej pełnił również wysokie stanowiska kierownicze w Novartis Diagnostics, Ventana Medical Systems i bioMérieux. Pan Gualtiero Garlasco posiada wykształcenie wyższe techniczne ukończył Université Chambéry Savoie Chambery na kierunku Nauki przyrodnicze i przyrodnicze (Sciences de la nature et de la vie) oraz Université Claude Bernard w Lyon w zakresie analizy biologicznej i biochemicznej (Biological & Biochemical Analysis), a ponadto studia MBA for Executive na Louisiana State University (New Orleans).

Dr Trevor HawkinsCzłonek Rady Nadzorczej

Dr Trevor Hawkins jest przedsiębiorcą, liderem akademickim i handlowym z różnorodnym doświadczeniem w globalnej opiece zdrowotnej. Były dyrektor amerykańskiego projektu US DOE Human Genome Project, posiadający znaczące kwalifikacje techniczne i akademickie, a także doświadczenie handlowe i kierownicze w czołowych światowych firmach: GE, Philips, Siemens i HP. Dr Hawkins obecnie zasiada w kilku radach firm z branży life science. Dr Trevor Hawkins ukończył biochemię (Biochemistry) na Uniwersytet Sussex, Wielka Brytania 1989, posiada doktorat z biochemii (Ph.D. Biochemistry Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK February 1993). Uczestniczył w takich kursach jak np. GE Management Course, General Electric Business Management Course, czy Management Course.

Paweł DuszekCzłonek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży doradztwa kapitałowego oraz inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. Uczestniczył w wielu transakcjach IPO/ SPO spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym z branży life science/medtech. Zajmował się również relacjami inwestorskimi dla spółek biotechnologicznych. Pan Paweł osiada bogate doświadczenie w projektach pozyskiwania finansowania na wielu etapach rozwoju przedsiębiorstw, jak i w transakcjach M&A.

Andrzej TaudulCzłonek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjonowany dorada podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Ministerstwie Finansów oraz w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki: Price Waterhouse, Arthur Andersen oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił funkcję lidera zespołu zajmującego się podatkiem personalnym. W swojej praktyce zawodowej świadczył usługi na rzecz kadry zarządzającej i menadżerskiej największych polskich firm.

W ocenie Rady Nadzorczej, bazującej m.in. na podstawie złożonych oświadczeń wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Rada Naukowa

prof. Krishnendu ChakrabartyCzłonek Rady Naukowej

Krishnendu Chakrabarty jest profesorem zwyczajnym John Cocke i zarządza Katedrą Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (ECE) oraz profesorem informatyki na Duke University. Wcześniej pełnił funkcję profesora wizytującego oraz profesora katedry na Uniwersytecie Tokijskim (Japonia), Uniwersytecie w Bremie (Niemcy), Uniwersytecie Tsinghua (Chiny), oraz Narodowym Uniwersytecie Cheng-Kung (Tajwan).

Prof. Chakrabarty jest laureatem ponad dwudziestu różnorakich nagród oraz stypendiów w tym stypendium Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Invitational Fellowship z 2018 r. w kategorii “Short Term S: Nobel Prize Level”.  Jest też Ambasadorem Badawczym Uniwersytetu w Bremie (Niemcy). Uzyskał tytuł licencjata z dziedziny nauk technicznych w Indian Institute of Technology, Kharagpur, w 1990 r. oraz tytuły magistra nauk ścisłych oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Michigan, Ann Arbor, odpowiednio w 1992 i 1995 r.

Aktualne projekty badawcze prof. Chakrabarty’ego obejmują: projektowanie dla testowalności układów i systemów scalonych (w szczególności integracja 3D i system-on-chip); biochipy mikroprzepływowe; bezpieczeństwo sprzętowe; uczenie maszynowe dla diagnostyki błędów, przewidywania awarii, opieki zdrowotnej i analizy biochemicznej; neuromorficzne systemy obliczeniowe. Jego badania były wspierane przez National Science Foundation, DARPA, Office of Naval Research, National Institutes of Health, Army Research Office, Semiconductor Research Corporation oraz bezpośrednio przez firmy takie jak Intel, Cisco i HP. Opublikował 26 książek (w tym jedną przetłumaczoną na język chiński) i ponad 800 recenzowanych artykułów. Jest właścicielem 18 patentów amerykańskich (dwa patenty oczekują na rozpatrzenie), a jego badania nad biochipami mikroprzepływowymi zostały objęte licencjami przez Advanced Liquid Logic, Illumina, GenMark i Baebies Inc. Jego rozwiązania w zakresie technologii testowania zostały wdrożone przez firmy Intel, TSMC, Samsung, Mentor Graphics (obecnie część Siemensa) i Qualcomm. Był promotorem 36 prac doktorskich.

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe w tys. zł 2023 2022 2021 2020 2019
Przychody ze sprzedaży 1 40 219 20 153
Koszt własny sprzedaży 1 31 91 4
Przychody z dotacji 1 145 446 -3 158 3 627 1 365
Koszty badań i rozwoju 793 3 240 5 290 3 524 2 028
Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży 9 430 8 568 5 362 10 973 1 031
Wynik na działalności operacyjnej -8 727 -1 1492 -6 995
-10 864 -1 452
Wynik netto -9 013 -11 928 -7 115 -10 939 -1 462
Kapitał własny 8 302 4 888 723
7 572 1 090
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 169 4 139 1 383 7 301 1 423
Aktywa razem 15 972 11 756 4 216 9 371 2 882
Zobowiązania długoterminowe 4 526 4 544 926 689 598
Zobowiązania krótkoterminowe 3 144 2 324 2 567 1 110 1 194

 

Audytor

Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Genomtec S.A.:

4 AUDYT sp. z o.o
ul. Kochanowskiego 24/1
60-846 Poznań

Historia

Nasza historia

luty 2023

16 lutego Genomtec zadebiutował na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

luty 2023

Otrzymanie amerykańskiej ochrony patentowej na wynalazek pn. “A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”.

styczeń 2023

Otrzymanie wyceny portfela własności intelektualnej przez Dennemeyer Consulting Wartość portfela własności intelektualnej Genomtec S.A. została oszacowana na 191,336 mln EUR.

listopad 2022

Zawarcie umowy z doradcą transakcyjnym firmą Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku.

wrzesień 2022

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.

czerwiec 2022

Uzyskanie certyfikacji EU CE-IVD dla panelu diagnostycznego Genomtec ID RP5-PLEX.

luty 2022

Rozpoczęcie wieloośrodkowych badań porównawczych we Francji i Polsce dla systemu Genomtec ID.

czerwiec 2021

Charudutt Shah zostaje powołany przez Radę Nadzorczą do zarządu Genomtec od 1 sierpnia 2021 r.

czerwiec 2021

Osobisty udział przedstawicieli Genomtec w Arab Health Show w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

maj 2021

Wprowadzenie na rynek Genomtec® RT-LAMP Direct Kit, nowo zarejestrowanego w UE pierwszego na świecie genetycznego testu diagnostycznego do wykrywania SARS-CoV-2 bezpośrednio z próbki śliny opracowanego przez Genomtec.

maj 2021

Genomtec z sukcesem współorganizuje konferencję naukowo-edukacyjną „Nowe technologie w laboratorium pandemii COVID-19” z 430 uczestnikami i 708 zarejestrowanymi diagnostami promując technologię RT-LAMP wraz z PTDL, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, PTM oraz Synektik.

marzec 2021

Wyznaczenie 17 marca br. jako pierwszego dnia notowań akcji Genomtec SA na parkiecie NewConnect.

luty 2021

Wprowadzenie akcji Genomtec do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki, debiut odbędzie się w I kwartale br. i planowany jest na marzec.

styczeń 2021

Dołączenie Krzysztofa Krawczyka, zarządzającego polskim biurem CVC Capital Partners – światowego lidera w branży private equity – do rady nadzorczej Genomtec. Drugą osobą wzmacniającą radę nadzorczą spółki jest Krzysztof Dębowski, który związany był z wieloma spółkami z sektora hi-tech, a obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego w KnowledgeHub Starter – będącym jednym z wiodących funduszy venture capital w Polsce.

grudzień 2020

Zajęcie trzeciego miejsca w finale konkursu 2020 „Maker in China”, bezpośrednio wspieranym przez Organizację Rządową China-CEEC SME Research Institute, w którym bierze udział ponad 300 przedsiębiorstw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.

listopad 2020

Zdobycie drugiego miejsca w finale czwartej edycji międzynarodowego konkursu „International Innovative & Entrepreneurial Competition Shenzhen, China” za swoje rozwiązanie Genomtec ID i pokonanie ponad 1 000 innych projektów. Spółka otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości prawie 400 tys. zł (650 tys. juanów).

listopad 2020

Wyprodukowanie pierwszych 5 sztuk prototypu urządzenia Genomtec ID. Kompletny prototyp, pozwala na przeprowadzenie koniecznych testów związanych z obsługą karty reakcyjnej, optymalizacją parametrów termicznych i skróceniem czasu poszczególnych etapów do otrzymania wyniku. Zespół pracuje również nad rozwojem oprogramowania serwisowego oraz oprogramowania związanego z interfejsem użytkownika oraz nad algorytmem powtarzalnej i niezawodnej obsługi finalnej wersji karty reakcyjnej w której dokonano ulepszeń w zakresie szybkości przepływu cieczy. Prace obejmowały również optymalizację układu optycznego do detekcji fluorescencji, który został sparametryzowany pod kątem niezawodnej detekcji emisji pasma specyficznej dla użytego barwnika. W trakcie dalszych prac zostaną zweryfikowane filtry optyczne w celu uzyskania jak najlepszego stosunku sygnału fluorescencji do sygnału tła.

listopad 2020

Wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu – testu dwugenowego wykrywającego SARS-CoV-2 w technologii RT-LAMP, który posiada medyczny certyfikat CE-IVD, dopuszczający go do sprzedaży we wszystkich krajach UE. Przeprowadzone przez firmę analizy potwierdzają skuteczność testu przy wykrywaniu nowych wariantów SARS-CoV-2, takich jak. brytyjski, południowoafrykański oraz brazylijski, które zawierają mutacje mogące mieć wpływ na obniżenie skuteczności obecnie dostępnych na rynku testów genetycznych.

listopad 2020

Uplasowanie z sukcesem w ramach swojej pierwszej oferty publicznej wszystkich 730 tys. oferowanych akcji i pozyskanie ponad 8 mln zł, które spółka przeznaczy na platformę Genomtec ID, jego przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji. Oferta zostaje objęta przez inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Zainteresowanie inwestorów znacząco przekracza liczbę akcji jakie Spółka mogła im przydzielić.

październik 2020

Dokonanie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego zestawu do diagnostyki Chlamydia trachomatis pn.„Zestaw starterów, skład reagentów oraz metoda wykrywania bakterii atypowych”.

październik 2020

Rozpoczęcie pierwszej w swojej historii oferty publicznej, dzięki której Genomtec planuje pozyskać 8 mln złotych na dalszy rozwój swojego flagowego projektu Genomtec ID.

wrzesień 2020

Nagroda Gospodarcza Money.pl dla najlepszej technologii roku 2020.

wrzesień 2020

Udzielenie przez Amerykański Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek pn. „Method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”.

wrzesień 2020

Powołanie do zarządu Michała Wachowskiego na stanowisko Chief Financial Officer. Przed dołączeniem do zespołu Michał pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego funduszu VC. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

wrzesień 2020

Powołanie do zarządu Jarka Oleszczuka, byłego prezes zarządu polskiego oddziału globalnej firmy farmaceutycznej Astra Zeneca, a wcześniej dyrektora generalnego Abbott Laboratories Polska. Na stanowisku Chief Business Officer (CBO), Jarek jest odpowiedzialny za dalszy rozwój i wdrożenie strategii biznesowej firmy.

wrzesień 2020

Otrzymanie prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na flagowy projekt – mobilny system do diagnostyki molekularnej – Genomtec ID, który będzie zdolny wykryć m.in. COVID-19 nawet w 15 minut. Genomtec znalazł się wśród ośmiu finalistów konkursu, którym przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 w poddziałaniu 1.1.1 „Szybka Ścieżka”. Całkowita wartość projektu pt. „Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej do wykrywania COVID-19” wynosi prawie 11 mln zł netto (ok. 2,4 mln euro), w tym 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z NCBiR.

lipiec 2020

Otrzymanie od URPLiMB świadectwa wolnej sprzedaży (numer 434/2020) dla zestawu odczynników diagnostycznych Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit. Świadectwo wolnej sprzedaży wydaje się dla wyrobu oznakowanego znakiem CE (jest to deklaracja wytwórcy, że wyrób, który został wprowadzany do obrotu, spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące tego wyrobu) oraz zgłoszonego do Prezesa Urzędu URPLiMB w celu ułatwienia eksportu. Dokument potwierdza, że wskazany w nim wyrób w dniu wydania zaświadczenia jest lub mógł być wprowadzany do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

lipiec 2020

Zawarcie niewyłącznej umowy o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. Po upływie okresu początkowego tj. po 30 listopada 2020 r., wejdą w życie wynegocjowane do tego czasu warunki umowy określające zasady dalszej współpracy. Umowa pozawala na rozszerzenie kanałów sprzedaży na terytorium Polski dla linii produktów Spółki, testy laboratoryjne oraz wprowadza aktywny marketing technologii GNT (SNAAT®) we wszystkich kanałach wykorzystywanych przez Synektik S.A.

czerwiec 2020

Uzyskanie ochrony patentowej na terytorium Polski dla zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”.

czerwiec 2020

Podpisanie umowy warunkowej z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego Genomtec ID.

maj 2020

Uzyskanie zgody eksperta USPTO na objęcie wynalazku pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji” ochroną patentową na terytorium USA, co jest znaczącym krokiem do uzyskania ochrony patentowej.

maj 2020

Dokonanie w Brytyjskim Urzędzie Patentowym dwóch zgłoszeń patentowych z obszaru biologii molekularnej pn. „Diagnostic Primers, Kits and Methods for Viral Detection” (pol. ”Startery diagnostyczne, zestawy i metody wykrywania wirusów”).

marzec 2020

Dokonanie w URPL zgłoszenia wynalazku pn. „Zestawy starterów do wykrywania bakterii Mycoplasma pneumoniae, sposób wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoaniae, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoniae” dotyczącego małych bakterii wywołujących infekcje w układzie oddechowym.

wrzesień 2019

Dokonanie zgłoszenia dotyczącego zestawu do diagnostyki wybranych, najbardziej onkogennych wirusów brodawczaka ludzkiego typu HPV 16 oraz HPV 18 (wirus odpowiedzialny za rozwój nowotworów, przenoszony głównie w trakcie stosunków seksualnych, a także poprzez bezpośredni kontakt ze skórą nosiciela).

lipiec 2019

Zawarcie listu intencyjnego z Astra Zeneca Pharma Poland dotyczącego możliwości komercyjnego wykorzystania technologii Spółki do diagnostyki a także personalizacji leczenia pacjentów cierpiących na niedrobno-komórkowego raka płuc (NSCLC) – – jednego z dwóch podstawowych typów raka płuc, obejmującego ok. 80% wszystkich jego przypadków.

styczeń 2018

Dokonanie w URPL drugiego zgłoszenia technologicznego pn. „Zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych”, dotyczącego sposobu wykorzystania fali elektromagnetycznej do celów bezkontaktowego ogrzewania z szerokim wykorzystaniem w wielu przemysłowych zastosowaniach Zgłoszenie jest obecnie procesowane w EUIPO oraz przed lokalnymi urzędami patentowymi w Chinach, Japonii, USA.

październik 2017

Dokonanie pierwszego zgłoszenia patentowego w obszarze biologii molekularnej pn. „Zestaw starterów do wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania i diagnostyki Borrelia burgdorferi z wykorzystaniem zestawu starterów oraz zestaw do wykrywania Borrelia burgdorferi”, dotyczącego bakterii wywołujących boreliozę.

grudzień 2016

Dokonanie w URPL kluczowego zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”. Postępowania patentowe toczą się w EUIPO oraz lokalnych urzędach patentowych w Kanadzie, Chinach, Japonii, Brazylii.

Ład korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 Pobierz

Polityka wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Pobierz

Program Motywacyjny

Program Motywacyjny Genomtec S.A. na lata 2020-2024 Pobierz