2024.03.26

Genomtec zabezpiecza środki finansowe w wysokości ponad 10 mln zł na przyspieszenie rozwoju projektu onkologicznego – Spółka pozyska kapitał od akcjonariuszy – założycieli oraz inwestora zagranicznego

Genomtec pozyska ponad 10 mln PLN, które w większości zostaną przeznaczone na przyspieszanie prac nad rozwojem projektu onkologicznego ...
2024.03.12

Genomtec wzmacnia Radę Nadzorczą, wprowadzając osoby posiadające duże doświadczenie branżowe i biznesowe

Genomtec S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało z dniem 12 marca 2024 r. do Rady Nadzorczej spółki ...
2024.02.16

Perspektywy i rozwiązania w dziedzinie diagnostyki onkologicznej w kontekście technologii rozwijanej przez Genomtec

Zapraszamy do obejrzenia webinaru na temat perspektyw i rozwiązań w dziedzinie diagnostyki onkologicznej w kontekście technologii rozwijanej ...
2023.12.27

Genomtec zawarł umowę z PARP na dofinansowanie projektu onkologicznego o wartości blisko 40 mln zł

Spółka podpisała w dniu 22 grudnia 2023 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie ...
2023.10.20

Genomtec otrzymał pozytywną ocenę przez PARP wniosku o dofinansowanie projektu onkologicznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Projekt Genomtec pod nazwą: „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na ...
2023.09.28

Genomtec rozszerza swoją platformę Genomtec ID na onkologię i złożył wniosek patentowy specyficzny dla diagnostyki onkologicznej

Genomtec z sukcesem zakończył rozbudowę swojej platformy Genomtec ID w dziedzinie diagnostyki onkologicznej i złożył wniosek o ochronę patentową ...