2019.08.02

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, poddziałania 2.4.1

Genomtec SA realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Współpraca w ramach ...