2023.09.28

Genomtec rozszerza swoją platformę Genomtec ID na onkologię i złożył wniosek patentowy specyficzny dla diagnostyki onkologicznej

Genomtec z sukcesem zakończył rozbudowę swojej platformy Genomtec ID w dziedzinie diagnostyki onkologicznej i złożył wniosek o ochronę patentową ...