O nas

Genomtec to spółka technologiczna działająca w obszarze diagnostyki klinicznej. Powstała w 2016 r. we Wrocławiu, z wizją międzynarodowej ekspansji na bazie unikalnej mobilnej platformy diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem opatentowanego systemu bezkontaktowego grzania i detekcji. Firma, założona przez grupę naukowców mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki, ma swoją siedzibę i laboratoria we Wrocławiu. Genomtec ma także biuro w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.

Działalność Genomtec S.A. polega przede wszystkim na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji w obszarze zastosowania systemów optycznych oraz izotermalnej metody namnażania kwasów nukleinowych w celach tworzenia innowacyjnych produktów w diagnostyce molekularnej.

Flagowym projektem Spółki jest Genomtec ID. Jego stworzenie i komercjalizacja, pozwoli na przeprowadzenie procesu diagnostycznego w miejscach opieki nad pacjentem, takich jak: przychodnie POZ, apteki, gabinety lekarskie, szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) bez konieczności skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi laboratoryjnej przez wykwalifikowany personel. Głównymi funkcjonalnościami Genomtec ID mają być: niewielkie rozmiary analizatora, niski pobór energii, skrócony czas przeprowadzenia diagnostyki, szerokie spektrum oraz wysoka dokładność analizy, a także dostępność cenowa dla klientów. Te wszystkie cechy Genomtec ID powodują, że wyprzedzać on będzie dostępne obecnie na światowym rynku urządzenia do diagnostyki genetycznej.

Kolejnym obszarem działalności zespołu Genomtec, jest opracowywanie i wprowadzanie na rynki testów laboratoryjnych, mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych o podłożu wirusowym. W ten sposób firma zaspokaja tak pilną obecnie potrzebę, jaką jest walka z pandemią COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2.

Genomtec ID

Ambicją spółki jest stworzenie na bazie systemu Genomtec ID, nowego standardu klinicznej diagnostyki genetycznej. Dzięki mobilności, szybkości i skuteczności urządzenia pozwalającego wykrywać wirusy, bakterie czy grzyby, a także mutacje genetyczne poprzez analizę materiału biologicznego pacjentów na bazie wymazów, próbek moczu, śliny, krwi lub innych płynów ustrojowych, możliwe stanie się wdrożenie odpowiedniego leczenia podczas jednej wizyty lekarskiej.

Zgodnie z założeniami zarządu Genomtec SA, komercjalizacja flagowego rozwiązania nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

Nasza technologia

Pandemia COVID-19 wykazała, że szybkie ustalanie patogenezy, czyli przyczyn chorób na poziomie podstawowych struktur komórkowych (RNA i DNA), to nowy oczekiwany standard. Diagnostyka genetyczna oferuje już teraz najwyższy poziom skuteczności i precyzji wykrycia patogenów. Nadchodzące wyzwania epidemiczne jak na przykład kolejne cykle epidemii, wzrost kosztów leczenia, starzejąca się populacja czy rozwój chorób nowotworowych podniosły poprzeczkę w rozwoju technologii diagnostycznych. Szybkość, skuteczność i efektywność kosztowa – takie cechy powinien mieć produkty dostępne na rynku diagnostyki medycznej oraz przesiewowej już w najbliższej przyszłości. Te oczekiwania realizują nowe rozwiązania technologiczne, czyli urządzenia, które pozwalają wykonać badanie w miejscu opieki nad pacjentem (z ang. Point-Of-Care Testing, POCT).

Zespół Genomtec rozpoczynając działalność w 2016 roku wiedział, że szybka diagnostyka genetyczna to przyszłość rynku. Dodatkowo do prac rozwojowych wybrał nową technologię izotermalnego namnażania materiału genetycznego LAMP.

Jest ona istotną częścią stworzonego projektu analizatora działającego w oparciu o opatentowany system bezkontaktowej detekcji temperatury oraz ogrzewania za pomocą energii fotonów SNAAT® analizatora, który wraz z kartą mikroprzepływową oraz wbudowanym oprogramowaniem, nazywamy dzisiaj mobilną platformą do diagnostyki genetycznej Genomtec ID.

Nasza historia

Znaczące wydarzenia dla Genomtec SA

czerwiec 2021

Charudutt Shah zostaje powołany przez Radę Nadzorczą do zarządu Genomtec od 1 sierpnia 2021 r.

czerwiec 2021

Osobisty udział przedstawicieli Genomtec w Arab Health Show w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

maj 2021

Wprowadzenie na rynek Genomtec® RT-LAMP Direct Kit, nowo zarejestrowanego w UE pierwszego na świecie genetycznego testu diagnostycznego do wykrywania SARS-CoV-2 bezpośrednio z próbki śliny opracowanego przez Genomtec.

maj 2021

Genomtec z sukcesem współorganizuje konferencję naukowo-edukacyjną „Nowe technologie w laboratorium pandemii COVID-19” z 430 uczestnikami i 708 zarejestrowanymi diagnostami promując technologię RT-LAMP wraz z PTDL, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, PTM oraz Synektik.

marzec 2021

Wyznaczenie 17 marca br. jako pierwszego dnia notowań akcji Genomtec SA na parkiecie NewConnect.

luty 2021

Wprowadzenie akcji Genomtec do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki, debiut odbędzie się w I kwartale br. i planowany jest na marzec.

styczeń 2021

Dołączenie Krzysztofa Krawczyka, zarządzającego polskim biurem CVC Capital Partners – światowego lidera w branży private equity – do rady nadzorczej Genomtec. Drugą osobą wzmacniającą radę nadzorczą spółki jest Krzysztof Dębowski, który związany był z wieloma spółkami z sektora hi-tech, a obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego w KnowledgeHub Starter – będącym jednym z wiodących funduszy venture capital w Polsce.

grudzień 2020

Zajęcie trzeciego miejsca w finale konkursu 2020 „Maker in China”, bezpośrednio wspieranym przez Organizację Rządową China-CEEC SME Research Institute, w którym bierze udział ponad 300 przedsiębiorstw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.

listopad 2020

Zdobycie drugiego miejsca w finale czwartej edycji międzynarodowego konkursu „International Innovative & Entrepreneurial Competition Shenzhen, China” za swoje rozwiązanie Genomtec ID i pokonanie ponad 1 000 innych projektów. Spółka otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości prawie 400 tys. zł (650 tys. juanów).

listopad 2020

Wyprodukowanie pierwszych 5 sztuk prototypu urządzenia Genomtec ID. Kompletny prototyp, pozwala na przeprowadzenie koniecznych testów związanych z obsługą karty reakcyjnej, optymalizacją parametrów termicznych i skróceniem czasu poszczególnych etapów do otrzymania wyniku. Zespół pracuje również nad rozwojem oprogramowania serwisowego oraz oprogramowania związanego z interfejsem użytkownika oraz nad algorytmem powtarzalnej i niezawodnej obsługi finalnej wersji karty reakcyjnej w której dokonano ulepszeń w zakresie szybkości przepływu cieczy. Prace obejmowały również optymalizację układu optycznego do detekcji fluorescencji, który został sparametryzowany pod kątem niezawodnej detekcji emisji pasma specyficznej dla użytego barwnika. W trakcie dalszych prac zostaną zweryfikowane filtry optyczne w celu uzyskania jak najlepszego stosunku sygnału fluorescencji do sygnału tła.

listopad 2020

Wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu – testu dwugenowego wykrywającego SARS-CoV-2 w technologii RT-LAMP, który posiada medyczny certyfikat CE-IVD, dopuszczający go do sprzedaży we wszystkich krajach UE. Przeprowadzone przez firmę analizy potwierdzają skuteczność testu przy wykrywaniu nowych wariantów SARS-CoV-2, takich jak. brytyjski, południowoafrykański oraz brazylijski, które zawierają mutacje mogące mieć wpływ na obniżenie skuteczności obecnie dostępnych na rynku testów genetycznych.

listopad 2020

Uplasowanie z sukcesem w ramach swojej pierwszej oferty publicznej wszystkich 730 tys. oferowanych akcji i pozyskanie ponad 8 mln zł, które spółka przeznaczy na platformę Genomtec ID, jego przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji. Oferta zostaje objęta przez inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Zainteresowanie inwestorów znacząco przekracza liczbę akcji jakie Spółka mogła im przydzielić.

październik 2020

Dokonanie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego zestawu do diagnostyki Chlamydia trachomatis pn.„Zestaw starterów, skład reagentów oraz metoda wykrywania bakterii atypowych”.

październik 2020

Rozpoczęcie pierwszej w swojej historii oferty publicznej, dzięki której Genomtec planuje pozyskać 8 mln złotych na dalszy rozwój swojego flagowego projektu Genomtec ID.

wrzesień 2020

Nagroda Gospodarcza Money.pl dla najlepszej technologii roku 2020.

wrzesień 2020

Udzielenie przez Amerykański Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek pn. „Method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”.

wrzesień 2020

Powołanie do zarządu Michała Wachowskiego na stanowisko Chief Financial Officer. Przed dołączeniem do zespołu Michał pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego funduszu VC. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

wrzesień 2020

Powołanie do zarządu Jarka Oleszczuka, byłego prezes zarządu polskiego oddziału globalnej firmy farmaceutycznej Astra Zeneca, a wcześniej dyrektora generalnego Abbott Laboratories Polska. Na stanowisku Chief Business Officer (CBO), Jarek jest odpowiedzialny za dalszy rozwój i wdrożenie strategii biznesowej firmy.

wrzesień 2020

Otrzymanie prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na flagowy projekt – mobilny system do diagnostyki molekularnej – Genomtec ID, który będzie zdolny wykryć m.in. COVID-19 nawet w 15 minut. Genomtec znalazł się wśród ośmiu finalistów konkursu, którym przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 w poddziałaniu 1.1.1 „Szybka Ścieżka”. Całkowita wartość projektu pt. „Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej do wykrywania COVID-19” wynosi prawie 11 mln zł netto (ok. 2,4 mln euro), w tym 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z NCBiR.

lipiec 2020

Otrzymanie od URPLiMB świadectwa wolnej sprzedaży (numer 434/2020) dla zestawu odczynników diagnostycznych Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit. Świadectwo wolnej sprzedaży wydaje się dla wyrobu oznakowanego znakiem CE (jest to deklaracja wytwórcy, że wyrób, który został wprowadzany do obrotu, spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące tego wyrobu) oraz zgłoszonego do Prezesa Urzędu URPLiMB w celu ułatwienia eksportu. Dokument potwierdza, że wskazany w nim wyrób w dniu wydania zaświadczenia jest lub mógł być wprowadzany do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

lipiec 2020

Zawarcie niewyłącznej umowy o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. Po upływie okresu początkowego tj. po 30 listopada 2020 r., wejdą w życie wynegocjowane do tego czasu warunki umowy określające zasady dalszej współpracy. Umowa pozawala na rozszerzenie kanałów sprzedaży na terytorium Polski dla linii produktów Spółki, testy laboratoryjne oraz wprowadza aktywny marketing technologii GNT (SNAAT®) we wszystkich kanałach wykorzystywanych przez Synektik S.A.

czerwiec 2020

Uzyskanie ochrony patentowej na terytorium Polski dla zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”.

czerwiec 2020

Podpisanie umowy warunkowej z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego Genomtec ID.

maj 2020

Uzyskanie zgody eksperta USPTO na objęcie wynalazku pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji” ochroną patentową na terytorium USA, co jest znaczącym krokiem do uzyskania ochrony patentowej.

maj 2020

Dokonanie w Brytyjskim Urzędzie Patentowym dwóch zgłoszeń patentowych z obszaru biologii molekularnej pn. „Diagnostic Primers, Kits and Methods for Viral Detection” (pol. ”Startery diagnostyczne, zestawy i metody wykrywania wirusów”).

marzec 2020

Dokonanie w URPL zgłoszenia wynalazku pn. „Zestawy starterów do wykrywania bakterii Mycoplasma pneumoniae, sposób wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoaniae, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoniae” dotyczącego małych bakterii wywołujących infekcje w układzie oddechowym.

wrzesień 2019

Dokonanie zgłoszenia dotyczącego zestawu do diagnostyki wybranych, najbardziej onkogennych wirusów brodawczaka ludzkiego typu HPV 16 oraz HPV 18 (wirus odpowiedzialny za rozwój nowotworów, przenoszony głównie w trakcie stosunków seksualnych, a także poprzez bezpośredni kontakt ze skórą nosiciela).

lipiec 2019

Zawarcie listu intencyjnego z Astra Zeneca Pharma Poland dotyczącego możliwości komercyjnego wykorzystania technologii Spółki do diagnostyki a także personalizacji leczenia pacjentów cierpiących na niedrobno-komórkowego raka płuc (NSCLC) – – jednego z dwóch podstawowych typów raka płuc, obejmującego ok. 80% wszystkich jego przypadków.

styczeń 2018

Dokonanie w URPL drugiego zgłoszenia technologicznego pn. „Zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych”, dotyczącego sposobu wykorzystania fali elektromagnetycznej do celów bezkontaktowego ogrzewania z szerokim wykorzystaniem w wielu przemysłowych zastosowaniach Zgłoszenie jest obecnie procesowane w EUIPO oraz przed lokalnymi urzędami patentowymi w Chinach, Japonii, USA.

październik 2017

Dokonanie pierwszego zgłoszenia patentowego w obszarze biologii molekularnej pn. „Zestaw starterów do wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania i diagnostyki Borrelia burgdorferi z wykorzystaniem zestawu starterów oraz zestaw do wykrywania Borrelia burgdorferi”, dotyczącego bakterii wywołujących boreliozę.

grudzień 2016

Dokonanie w URPL kluczowego zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”. Postępowania patentowe toczą się w EUIPO oraz lokalnych urzędach patentowych w Kanadzie, Chinach, Japonii, Brazylii.

Zespół

Nasz Zespół

dr Miron TokarskiChief Executive Officer (CEO)

Miron jest współzałożycielem firmy Genomtec S.A i jej prezesem. Jest także diagnostą laboratoryjnym. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii molekularnej uzyskał w grudniu 2021 od Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Autor publikacji oraz współautor patentów Genomtec. Ambitny, młody naukowiec. Jego praca magisterska została nagrodzona przez Fundację Hasco-Lek. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

W Genomtec Miron uczestniczy aktywnie w pracach B+R w zakresie biologii molekularnej w obszarze chorób zakaźnych.

Michał WachowskiCzłonek Zarządu, Chief Financial Officer (CFO)

Michał ma ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze finansowania przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami oraz doradztwa biznesowego. Przed dołączeniem do zespołu pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego w aktywnie inwestującym funduszu typu Venture Capital. Wcześniej był członkiem Zarządu średniej wielkości spółki produkcyjnej z sektora energetycznego oraz wiceprezesem ds. finansowych w start-upie z branży chemicznej. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Wcześniej pełnił funkcje operacyjne w ARP, TFS, Deloitte, Polimex-Mostostal oraz Central Europe Trust. Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Transfer Technologii Informatycznych do Przedsiębiorstw.

W Genomtec odpowiedzialny za finanse Spółki.

Charudutt ShahCzłonek Zarządu

Charudutt Shah posiada kilkunastoletnie doświadczenie kierownicze w obszarze komercjalizacji produktów, rozwoju marek i partnerstwa z międzynarodowymi podmiotami. Jest menadżerem wyższego szczebla z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem m.in. w obszarze rozwoju biznesu, zarządzaniu marketingiem i sprzedażą oraz planowaniu strategicznym w sektorze genetycznej diagnostyki klinicznej. Swoją pracę w Genomtec rozpocznie od 1 sierpnia 2021.W swojej pracy główny nacisk kładzie na rozwój strategii wejścia na rynek, zwiększanie świadomości klinicystów, dostęp do rynku oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie testów do różnych ekosystemów opieki zdrowotnej w celu poprawy opieki nad pacjentami.

Charudutt jest absolwentem Uniwersytetu w Toronto i posiada zarówno tytuł licencjata w dziedzinie nauk stosowanych i inżynierii, jak i magistra biotechnologii i zarządzania. Posiada również certyfikat studiów z zarządzania sojuszami strategicznymi firm wydany przez Canadian Healthcare Licensing Association.

Richard MooreDyrektor ds. Technologii, Chief Technology Officer (CTO)

Richard Moore posiada ponad 25-letnie doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów i projektowaniu ich pod kątem możliwości produkcyjnych w branży urządzeń medycznych i elektroniki. W trakcie swojej kariery w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, osiągał sukcesy w kierowaniu zespołami inżynierów elektroników, mechaników i inżynierów oprogramowania, w opracowywaniu nowych produktów spełniających wymagania klientów, wymogi jakościowe, regulacyjne i produkcji. Richard doskonale rozumie zasady projektowania dla potrzeb produkcji i zdobył szeroką wiedzę na temat Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practices) podczas pracy w takich firmach jak: GeneDrive Diagnostics Limited w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, gdzie ostatnio pełnił funkcję szefa działu inżynieryjnego; Optos Plc, Dunfermline w Wielkiej Brytanii; DySIS Medical Ltd. w Edynburgu w Wielkiej Brytanii; Cadence Design Systems w Livingston, w Wielkiej Brytanii; Newbridge Networks Corporation w Ontario, w Kanadzie i GEC Plessey Semiconductors, w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem Paisley College of Technology.

W Genomtec odpowiada za rozwój i zarządzanie zespołem inżynierów.

dr Małgorzata Małodobra-MazurWspółzałożycielka & Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (CRO)

Małgorzata jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i diagnostą laboratoryjnym. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymała w grudniu 2010 roku. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w obszarze biologii molekularnej. Jest specjalistką oraz ekspertem w obszarze zastosowań technologii molekularnych INNAT (Isothermal Nucleic Acid Amplification Technology). Uczestniczka wielu warsztatów oraz staży naukowych, m.in.: w Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2011-2013 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych w Instytucie Biologii Doświadczalnej i Komórkowej, im. M. Nenckiego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2010 pracownik naukowy w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stanowisku asystenta, a od 2015 roku na stanowisku adiunkta. Autorka publikacji naukowych oraz współautorka technologii i patentów Genomtec. 

W Genomtec odpowiedzialna za kierowanie zespołem biologii molekularnej oraz wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu genetyki i procesów diagnostycznych dla innowacyjnych produktów.

Henryk RoguszczakWspółzałożyciel, Główny Konstruktor

Henryk jest ekspertem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Wszechstronny, utalentowany elektronik i konstruktor zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Współtworzył takie urządzenia jak: przenośne źródło promieniowana rentgenowskiego „Igła Fotonowa” do zastosowań medycznych dla Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, generator plazmy 300 W do procesów technologicznych w urządzeniu SECON w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, systemy do pomiarów ogniw i modułów fotowoltaicznych – Photoemission Tech, Inc. Camarillo U.S. Autor patentów i ponad 80 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Tytuł Podporucznika SZRP uzyskał w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych.

W Genomtec odpowiedzialny za koordynowanie oraz wdrażanie technicznych rozwiązań w zakresie analizatora oraz diagnostycznych kart reakcyjnych.

dr Bolesław WiniarskiDyrektor ds. Rozwoju Produktu, Chief Product Officer (CPO)

Bolesław ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim (Wydział Biologii i Biotechnologii), natomiast studia doktoranckie na Akademii Medycznej Uniwersytetu Exeter (Instytut Badań Biomedycznych i Klinicznych). Posiada certyfikat zarządzania projektem PMP Project Management Institute. W dotychczasowej karierze, Bolesław zdobył doświadczenie m.in. w zakresie procesów sprzedaży (branża farmaceutyczna), badaniach naukowych w sektorze biomedycznym (onkologia i farmakologia), pracy z pacjentami uczestniczącymi w badania biomedycznych w Narodowym Systemie Zdrowia w Anglii. Podczas pracy w Agencji Rozwoju Regionalnego z ramienia lokalnego Rządu w Greater Manchester i Ministerstwa Gospodarki w Anglii (UK DIT) na stanowisku managera, był odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestycji firm z branży bio-tech i med-tech, doradzając w procesie strategicznej relokacji firm, a także wspierając je w dostępie do instytucji naukowych, medycznych, inwestycyjnych, rządowych oraz rynku nieruchomości.

W Genomtec odpowiedzialny za rozwój strategii komercjalizacji produktów, działania rejestracyjne na rynkach międzynarodowych i budowę sieci dystrybucyjnych dla rozwiązań Spółki.

dr Matylda Czosnykowska-ŁukackaKierownik Laboratorium

Matylda jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, diagnosta laboratoryjny. Posiada doświadczenie w obszarze biologii molekularnej. Autorka publikacji naukowych, realizatorka wielu projektów badawczych oraz koordynatorka badań klinicznych. W ostatnich latach swoją pracę naukową realizowała w Katedrze i Klinice Neonatologii zajmując się aspektem żywieniowym i aktywnością biologiczną mleka kobiecego, jednocześnie koordynując Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Ekspertka badań nad DNA i RNA patogenów.

W Genomtec wspiera pracę badawczo-rozwojowe w zakresie biologii molekularnej kierując laboratorium we Wrocławiu.

Lee HuntleySenior Engineer

Lee jest doświadczonym inżynierem produkcji i mechaniki z dużym doświadczeniem w projektowaniu i zarządzaniu. Rozpoczynał karierę od projektowania instrumentów medycznych, zarządzając wielofunkcyjnymi zespołami inżynieryjnymi. Rozwinął swoje umiejętności menadżerskie obejmując stanowisko dyrektora technicznego w firmie z sektora bezpieczeństwa. Niedawno przejął i rozwinął własną firmę produkującą precyzyjne komponenty na rynki oprzyrządowania i obronności.

Pracuje dla Genomtec z biura w Wielkiej Brytanii.

Mark WatsonSenior Engineer

Mark jest absolwentem inżynierii mechanicznej Brunel University London. Licencjonowany członek Institution of Mechanical Engineers, z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i rozwoju, ze specjalizacją w mechanice i elektromechanice, głównie w branży oprzyrządowania, urządzeń medycznych i urządzeń procesowych. Wcześniej zdobywał doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Mark zarządzał pracą zespołów interdyscyplinarnych, opracowujących każdy etap produkcji projektowanych rozwiązań. Ma doświadczenie w pracy zarówno na poziomie strategicznym jako dyrektor i menadżer, jak i na poziomie szczegółowym jako praktyk inżynier odpowiedzialny za zaprojektowanie i wprowadzanie na rynek produktów, które  odpowiadają na potrzeby klientów i tworząc dla nich nowe rynki zbytu. Mark jest kluczowym pracownikiem przy wprowadzaniu norm inżynieryjnych i systemów jakości w środowisku pracy oraz zarządzaniu zmianą i rozwojem.

Pracuje dla Genomtec w Wielkiej Brytanii.

Les TindallProduction Engineer

Les to Inżynier mechanik z ponad 30-letnim doświadczeniem z tytułem magistra nauk ścisłych na kierunku zarządzanie w inżynierii. Swoją karierę rozpoczął jako kadet – technolog inżynieryjny, specjalizujący się w oprzyrządowaniu, projektowaniu i produkcji. Pracował dla różnych organizacji na stanowiskach od inżyniera projektu do kierownika operacyjnego. Les spędził ostatnie 14 lat pracując nad badaniami i rozwojem produktów w sektorze lotnictwa. Posiada 5 patentów związanych z projektowaniem produktów i wygrał konkurs na „Najlepszy projekt magisterski” 2019 na Uniwersytecie Greenwich.

Pracuje dla Genomtec z biura spółki w Wielkiej Brytanii.

Mathew SwaffieldMedical Device Software Engineer

Mathew ma ponad 15-letnie doświadczenie w inżynierii w różnych dziedzinach, od przemysłu naftowego i gazowego po urządzenia medyczne. Inżynier o dużych zdolnościach adaptacyjnych, który poświęca czas na opracowanie całościowej wizji  rozwoju produktu, ale specjalizując się we wbudowywanym oprogramowaniu. Ma doświadczenie w pracy nad każdym etapem cyklu życia produktu, od pomysłu do produkcji. Pracował w wielu firmach, od małych start-upów po spółki globalne. Mathew równie dobrze radzi sobie z kodowaniem wielowątkowego oprogramowania wbudowanego dla systemów operacyjnych wysokiego poziomu, jak i kodu niskiego poziomu działającego na mikrokontrolerach bez systemu operacyjnego. Mathew jest absolwentem Uniwersytetu Sussex z tytułem magistra inżynierii systemów komputerowych.

Pracuje dla Genomtec z biura w Wielkiej Brytanii.

dr n. med. Irena Duś-IlnickaBadacz, Researcher

Irena jest diagnostą laboratoryjnym, doktorem nauk medycznych z zakresu biologii molekularnej. Od lat związana z Katedrą i Zakładem Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dośwaidczenie zawodowe budowała pracując jako embriolog i zarządzając zespołami medycznymi. Jest autorem działu Nowinki Naukowe w miesięczniku Medical Tribune Stomatologia. Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywała w europejskich instytucjach badawczych m.in. we Włoszech, Niemczech czy na Litwie. Wielbicielka kina studyjnego.

W Genomtec jest odpowiedzialna za koordynowanie działań z kategorii biologii molekularnej w sektorze diagnostyki wirusa SARS-CoV-2.

Tomasz MatusiakKonstruktor-mechanik

Tomek jest absolwentem i doktorantem Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w dziedzinie mikroelektroniki, czujników i mikrosystemów cieczowych i generatorów mikroplazmy. Jego prace badawcze dotyczą konstrukcji miniaturowych czujników, wykorzystujących detekcję optyczną.

W Genomtec Tomek jest odpowiedzialny za rozwój oraz zarządzanie zespołem projektującym urządzenia diagnostyczne oraz za wdrożenie systemu zarządzania jakością i kontroli produkcji.

Aneta CierzniakMłodszy specjalista ds. aplikacji technologii diagnostycznych

Aneta jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Z zawodu jest diagnostą laboratoryjnym. Aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich z dziedziny biologii molekularnej w Zakładzie Technik Molekularnych, UM we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych, współrealizatorka kilku projektów badawczych. 
 
W Genomtec Aneta wspiera pracę badawczo-rozwojowe w zakresie biologii molekularnej, a także koordynuje pracę działu produkcyjnego.

dr inż. Arkadiusz DąbrowskiStarszy konstruktor

Doktor nauk technicznych, elektronik, specjalista w dziedzinie mikroelektroniki, inżynierii materiałów elektronicznych i fotonicznych, czujników oraz przetworników. Absolwent Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Autor licznych publikacji naukowych i patentów. Wykonawca w projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz z przemysłu.

W Genomtec jest odpowiedzialny za projektowanie układów elektronicznych oraz testy materiałów służących do budowy urządzenia Genomtec ID.

Aleksander SzymczakAsystent laboratoryjny, Junior Researcher

Aleksander Szymczak jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Mikrobiologia ze specjalnością Immunologia, Mikrobiologia Medyczna i Diagnostyka Laboratoryjna Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest doktorantem w Laboratorium Bakteriofagowym Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Prowadzi tam badania z dziedziny genetyki i metagenomiki dotyczące ludzkiego mikrobiomu. Od 2019 roku jest kierownikiem projektu Preludium 16 Narodowego Centrum Nauki.

W Genomtec Aleksander zajmuje się analizą bioinformatyczną danych.

Michał AdamowiczSpecjalista do spraw projektowo-konstrukcyjnych

Michał ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji ze specjalnością Optoelektronika. Jest magistrem z ponad jedenastoletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach technicznych. Jako inżynier elektronik pracował w specjalistycznej branży sejsmiki polowej biorąc udział przy realizacji licznych projektów zagranicznych w Niemczech, Egipcie, na Węgrzech czy w Republice Czeskiej. Przez kilka lat zajmował się projektowaniem urządzeń elektronicznych dla branży militarnej oraz projektowaniem skuterów elektrycznych dla jednego z liderów na rynku europejskim.

W Genomtec odpowiedzialny jest za projektowanie układów elektronicznych.

Kacper LipiecSpecjalista ds. zarządzania systemem jakości

Kacper studiował na Politechnice Wrocławskiej, Inżynierię Biomedyczną na wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz na Wydziale Mechanicznym: Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu jakością zdobywał w branży samochodowej oraz w międzynarodowej korporacji z branży medycznej – firmie produkcyjnej zajmującej się produkcją jednorazowych urządzeń medycznych.

W Genomtec odpowiada za System Zarządzania Jakością. Jednym z postawionych przed nim celów jest doprowadzenie do certyfikacji SZJ zgodnie z normą ISO 13485 oraz z Medical Device Single Audit Program, co umożliwi rejestrację produktów firmy na określonych rynkach zagranicznych zgodnie z istniejącymi wymaganiami regulacyjnymi.

Bartosz TulaMłodszy Inżynier

Bartosz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Biomedyczna. W czasie studiów zajmował się badaniami związanymi z bioelektrycznością oraz w ramach pracy dyplomowej zaprojektował i skonstruował własne urządzenie elektroniczne. Prywatnie jest pasjonatem escape roomów i sztuki we wszystkich jej formach. 

Bartosz w Genomtec jest odpowiedzialny za testowanie i optymalizację prototypowych urządzeń.

Arkadiusz WalaProgramista-informatyk

Arek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Jego specjalizacja zawodowa obejmuje systemy wbudowane w różnych zastosowaniach, w szczególności ich oprogramowanie. Entuzjasta nauki, zafascynowany systemami sztucznej inteligencji. Jego przygoda z urządzeniami z kategorii medycznej/biotechnologicznej zaczęła się już w trakcie studiów – laureat najlepszej pracy dyplomowej na wydziale.

W Genomtec Arek jest odpowiedzialny za rozwój architektury i oprogramowania dla konstruowanych urządzeń, wdrażanie nowych rozwiązań oraz ogólne prace badawczo rozwojowe.

prof. dr Tadeusz DoboszKonsultant Biologii Molekularnej

Współtwórca technologii Genomtec, wybitny polski naukowiec z prawie 50-letnim stażem naukowym, znany specjalizacja z zakresu genetyki klinicznej.

Działalność naukową rozpoczynał we Wrocławskim Instytucie Immunologii PAN, Inspektor-ekspert na Wydziale Kryminalistyki KWMO we Wrocławiu. OD 2004 Kierownik Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Autor 56 wydrukowanych prac z „listy filadelfijskiej” oraz ponad 470 publikacji nawowych, twórca wielu wniosków racjonalizatorskich i patentowych. Laureat 14 różnych nagród, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, nadanego za osiągnięcia we wprowadzaniu technologii badań DNA do polskiej genetyki sądowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Brał udział w dwóch międzynarodowych zespołach ekspertów hemogenetycznych w ramach Society for Forensic Haemogenetics. Kilkakrotnie pełnieni funkcji audytora technicznego dla Polskiego Centrum Akredytacji.

dr n. med. Kamila KorzekwaEkspert ds. mikrobiologii

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obecnie adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii, Instytutu Mikrobiologii i Genetyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Wiceprezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Rada Naukowa

Rada Naukowa

Eric GarnierCzłonek Rady Naukowej

Eric Garnier ma około 35-letnie doświadczenie w branży opieki zdrowotnej, w tym 12 lat pracy za granicą w Wielkiej Brytanii, Azji i Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w dwóch globalnych amerykańskich firmach z branży Life Sciences, tj. w Bristol-Myers Squibb i Pall Corporation (spółka należąca do Danaher).

Eric rozpoczął pracę w dziale finansowym Bristol-Myers Squibb i pełnił kilka funkcji kierowniczych we Francji oraz w Wielkiej Brytanii jako Dyrektor Finansowy na Europę. Następnie objął stanowiska kierownicze jako Dyrektor Generalny we Francji, Regionalny Wiceprezes na Europę Południową, a następnie Prezes regionu Azji i Pacyfiku w firmie Pall z siedzibą w Singapurze, której wycena wynosi 800 milionów dolarów. W swojej ostatniej pracy w firmie Pall był Wiceprezesem i Dyrektorem Generalnym globalnego oddziału medycznego (Medical BU) z siedzibą w Bostonie.

Po przeniesieniu się z powrotem do Francji w 2018 roku Eric Garnier założył własną firmę konsultingową specjalizującą się w opiece zdrowotnej. Garnier jest również członkiem zarządu Angels Santé, zainwestował w ponad 20 start-upów i jest członkiem zarządu w kilku z nich. Garnier posiada tytuł MBA z Institut Superieur de Gestion (Paryż).

Prof. Krishnendu ChakrabartyCzłonek Rady Naukowej

Krishnendu Chakrabarty jest profesorem zwyczajnym John Cocke i zarządza Katedrą Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (ECE) oraz profesorem informatyki na Duke University. Wcześniej pełnił funkcję profesora wizytującego oraz profesora katedry na Uniwersytecie Tokijskim (Japonia), Uniwersytecie w Bremie (Niemcy), Uniwersytecie Tsinghua (Chiny), oraz Narodowym Uniwersytecie Cheng-Kung (Tajwan).

Prof. Chakrabarty jest laureatem ponad dwudziestu różnorakich nagród oraz stypendiów w tym stypendium Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Invitational Fellowship z 2018 r. w kategorii „Short Term S: Nobel Prize Level”.  Jest też Ambasadorem Badawczym Uniwersytetu w Bremie (Niemcy). Uzyskał tytuł licencjata z dziedziny nauk technicznych w Indian Institute of Technology, Kharagpur, w 1990 r. oraz tytuły magistra nauk ścisłych oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Michigan, Ann Arbor, odpowiednio w 1992 i 1995 r.

Aktualne projekty badawcze prof. Chakrabarty’ego obejmują: projektowanie dla testowalności układów i systemów scalonych (w szczególności integracja 3D i system-on-chip); biochipy mikroprzepływowe; bezpieczeństwo sprzętowe; uczenie maszynowe dla diagnostyki błędów, przewidywania awarii, opieki zdrowotnej i analizy biochemicznej; neuromorficzne systemy obliczeniowe. Jego badania były wspierane przez National Science Foundation, DARPA, Office of Naval Research, National Institutes of Health, Army Research Office, Semiconductor Research Corporation oraz bezpośrednio przez firmy takie jak Intel, Cisco i HP. Opublikował 26 książek (w tym jedną przetłumaczoną na język chiński) i ponad 800 recenzowanych artykułów. Jest właścicielem 18 patentów amerykańskich (dwa patenty oczekują na rozpatrzenie), a jego badania nad biochipami mikroprzepływowymi zostały objęte licencjami przez Advanced Liquid Logic, Illumina, GenMark i Baebies Inc. Jego rozwiązania w zakresie technologii testowania zostały wdrożone przez firmy Intel, TSMC, Samsung, Mentor Graphics (obecnie część Siemensa) i Qualcomm. Był promotorem 36 prac doktorskich.

Nagrody

grudzień
2020

III miejsce

Genomtec zajmuje trzecie miejsce w finale konkursu 2020 „Maker in China”, bezpośrednio wspieranym przez Organizację Rządową China-CEEC SME Research Institute, w którym bierze udział  ponad 300 przedsiębiorstw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Genomtec ID przyciąga uwagę chińskich inwestorów a spółka uzyskuje zapewnienie
o wsparciu swoich wysiłków przy przewidywanej ekspansji na tamtym rynku przez chiński rząd na poziomie lokalnym i centralnym.

listopad
2020

II miejsce

Genomtec zajmuje drugie miejsce w finale IV edycji międzynarodowego konkursu „China Shenzhen Innovation & Entrepreneurshipi otrzymuje nagrodę w wysokości 650 000 RMB co stanowi około 400 000 PLN. Jego innowacyjna platforma Genomtec ID pokonuje międzynarodową konkurencję, która zgłosiła do udziału w konkursie 1 046 innych projektów. Dzięki wygranej przed Spółką otwierają się nowe możliwości biznesowo-rozwojowe na rynku chińskim.

maj
2019

I miejsce

Genomtec zwycięża konkurs Next Health Investment Pitch” organizowany  dla polskich firm chcących definiować gospodarczą rzeczywistość przez swoje innowacje przez Amgen i ImpactCEE. Amgen to międzynarodowy pionier w dziedzinie biotechnologii od 1980 r. i jeden ze światowych liderów w produkcji leków biologicznych.

marzec
2019

I miejsce

Genomtec zwycięża w konkursie „Start Up Medorganizaowanym przez IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych, forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej w Europie.

grudzień
2018

Finalista

Genomtec zostaje jednym z pięciu finalistów InCredibles”  – programu akceleracyjnego skierowanego do najbardziej innowacyjnych i obiecujących przedsiębiorców  organizowanego przez Kulczyk Investments.

grudzień
2018

II miejsce

Genomtec  zdobywa drugie miejsce w konkursie Shark Tank” organizowanym przez New Frontiers in Interventional Cardiology, podczas międzynarodowego spotkania edukacyjno-branżowego dla przedstawicieli medycyny oraz dziedzin pokrewnych w kardiologii oraz chirurgii oraz obrazowaniu kardiologicznym/ naczyniowym.

listopad
2018

Wyróżnienie

Genomtec otrzymuje wyróżnienie w konkursie  Rzeczpospolitej „Orzeł Innowacji” w kategorii innowacji produktowo-usługowych. To konkurs, w którym „Rzeczpospolita” wyłania młode firmy – startupy – które rozwijają swoją działalność, oferując innowacyjne i kreujące wartość produkty czy usługi.

październik
2018

I miejsce

Genomtec zajmuje pierwsze miejsce jako najlepszy startup spoza USA uczestniczący w HUBweek, corocznym festiwalu innowacji organizowanym od 2014 roku przez The Boston Globe, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology i Massachusetts General Hospital, który skupia najbardziej kreatywne umysły mające wpływ na sztukę, naukę i technologię.

październik
2018

I miejsce

Genomtec otrzymuje „Nagrodę Gospodarczą – Dolnośląski Gryf” jako Start-Up roku 2018. Konkurs promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu, docenia innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, zauważa działania na rzecz lokalnej społeczności i wymierne korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu Dolnego śląska.

październik
2018

Finalista

Genomtec jest jednym z finalistów Akademii Biomed PFR, edukacyjnej inicjatywy dla innowacyjnych spółek farmaceutycznych i medycznych.

październik
2018

Wyróżnienie

Genomtec  otrzymuje wyróżnienie w konkursie „Architekci Innowacji” w kategorii „Wschodzące Technologie”, który ma na celu wyróżnienie firm i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają na innowacyjne rozwiązania, wkraczają na nowe rynki, i nie boją się być prekursorem nowych trendów.

sierpień
2018

Wyróżnienie

Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes Genomtec na liście „Forbes: 30 CEOs under 30”, złożonej z najbardziej obiecujących przedsiębiorców, innowatorów, inwestorów, menedżerów, ekonomistów czy działaczy biznesowych młodego pokolenia w Polsce.

lipiec
2018

I miejsce

Genomtec zostaje laureatem konkursu „CVC Young Innovator Awardsorganizowanym przez MIT Enterprise Forum Poland w programie akcelaracyjny prowadzony dla start-upów z Europy Centralno-Wschodniej w kolaboracji z MIT oraz wiodącymi Funduszami inwestycyjnymi na świecie, jak CVC Capital, wspierający dynamicznie rozwój firmy.

czerwiec
2018

I miejsce

Genomtec otrzymuje nagrodę główną „Inicjator Innowacji” w kategorii „Startup” od Newsweek Polska w konkursie nagradzającym i promującym firmy oraz instytucje, dla których szeroko pojęta innowacja jest celem nadrzędnym.

czerwiec
2018

III miejsce

Genomtec zdobywa brązowy medal w „Pitch to London”,  corocznym konkursie dla najlepszych start-upów z Polski, podczas którego mają szansę zaprezentować się przed brytyjskimi ekspertami oraz inwestorami.

czerwiec
2018

IX miejsce

Miron Tokarski zajmuje 9 miejsce wśród „50 Kreatywnych w Biznesie”, całorocznym programie, którego podstawę stanowi wymiana wiedzy, doświadczeń i możliwości biznesowych, nagradzającym menadżerów za innowacje i nieszablonowe rozwiązania w swoim biznesie.

maj
2018

Laureat

Miron Tokarski laureatem II edycji konkursu „Młode Talenty” w kategorii “Sukces w zakresie innowacji” organizowanego przez Dolnośląski Klub Kapitału. Konkurs “Młode Talenty” ma na celu promocję oraz docenienie młodych pracowników nauki oraz studentów z Dolnego Śląska, którzy odnieśli znaczący sukces.

Q&A

Wartość światowego rynku diagnostyki molekularnej wynosi ponad 14 mld USD. Efekt COVID-19 spowodował jego istotny wzrost. Szacuje się, że w 2024 r. wartość rynku diagnostyki genetycznej może wynieść nawet 18 mld USD.
Częścią tego rynku jest rynek diagnostyki molekularnej w miejscu opieki nad pacjentem (ang. POCT), na który skierowany będzie Genomtec ID. Rozwija się on niezwykle dynamicznie, ze średniorocznym wzrostem na poziomie ponad 14 proc. rdr. W 2024 r. globalny rynek diagnostyki genetycznej w miejscu opieki nad pacjentem ma być wart prawie 4 mld USD.

Zapotrzebowanie na tego typu platformy jest bardzo szerokie. Genomtec ID ma zapewnić pacjentom precyzyjną diagnostykę i leczenie w pierwszym punkcie kontaktu ze służbą zdrowia jak: przychodnie POZ, gabinety lekarskie, szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), karetki czy nawet apteki, bez konieczności skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi laboratoryjnej przez wykwalifikowany personel. Co ważne, z uwagi na obawy przed transmisją zakażeń w podróży, nasz system może byś z powodzeniem wykorzystywany np. na lotniskach.
Tworząc Genomtec ID, chcieliśmy zapewnić powszechny oraz szybki dostęp do analizy molekularnej w miejscach jak najbliżej pacjenta.

Platforma Genomtec ID posiada szereg możliwości zastosowania w wielu obszarach diagnostyki medycznej, m.in. infekcjach dróg oddechowych, chorobach przenoszonych drogą płciową, a w przyszłości płynnej biopsji lub badaniach markerów białkowych. W skład systemu wchodzi analizator oraz mikroprzepływowa karta reakcyjna w systemie lab-on-chip, na której będzie mogła zachodzić identyfikacja do 5 celów diagnostycznych równocześnie.

Genomtec ID będzie unikalnym w skali światowej rozwiązaniem diagnostycznym, a jego atutów jest wiele. Szczególnie istotna jest mobilność urządzenia wynikająca z jego niewielkich rozmiarów. Genomtec ID zmieści się na dłoni, co oznacza również, że nie będzie zajmował dużo miejsca w przychodni, gabinecie, karetce czy na izbie przyjęć.
System cechuje szybkość analizy, wynik jest dostępny nawet po 15 minutach przy zachowaniu parametrów testów (jak czułość, powtarzalność oraz specyficzność) dotychczas zarezerwowanych dla metod diagnostyki genetycznej w laboratorium.

System Genomtec ID jest obecnie w fazie industrializacji, czyli dostosowania poszczególnych elementów platformy do produkcji masowej. Oznacza to wytworzenie całego oprzyrządowania do produkcji, integrację podzespołów oraz wykonanie niezbędnych badań analizatora, np. elektromagnetycznych i środowiskowych. Komercjalizacja urządzenia nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

Proces rozwoju oraz produkcji przebiega w ścisłej współpracy z firmami międzynarodowymi o bardzo dużym doświadczeniu.

W zakresie projektowania i produkcji analizatora Genomtec ID współpracujemy z firmą typu Contract Development and Manufacturing Organization (ang. CDMO) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która jest częścią dużej organizacji międzynarodowej prowadzącej działalność w USA, Wielkiej Brytanii oraz Chinach.

W zakresie projektowania i produkcji karty reakcyjnej naszym partnerem jest firma Microfluidic ChipShop GmbH z siedzibą w Jenie w Niemczech. Microfluidic Chipshop GmbH jest działającym od 2002 r. przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań typu lab-on-chip, czyli zminiaturyzowanych urządzeń analitycznych wykorzystujących technologie mikroprzepływowe i mikroelementy elektromechaniczne.

Współpraca z międzynarodowymi podmiotami o dużym doświadczeniu zwiększa pewność przeprowadzenia procesu rozwoju projektu oraz uwiarygodnia nas w oczach dużych firm medycznych, które w przyszłości mogą być odbiorcami naszego urządzenia.

Zespół pracujący nad Genomtec ID jest międzynarodowy i składa się zarówno z polskich jak i zagranicznych specjalistów, z dużym doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć w globalnych firmach produkujących urządzenia medyczne.

Platforma Genomtec ID jest obecnie w fazie industrializacji, czyli dostosowania poszczególnych elementów do produkcji masowej. Oznacza to wytworzenie całego oprzyrządowania do produkcji, integrację podzespołów oraz wykonanie niezbędnych badań analizatora, np. elektromagnetycznych i środowiskowych. Dotychczas prowadziliśmy testy wewnątrzlaboratoryjne systemu, aby optymalizować poszczególne komponenty analizatora i karty mikroprzepływowej.

Według planu, faza industrializacji Genomtec ID zakończy się w IV kwartale tego roku i wówczas rozpocznie się pilotażowa produkcja na linii produkcyjnej partnera spółki.

Na przełomie 2021 oraz 2022 r., Genomtec ID wejdzie w fazę clinical performance studies, które, co ważne będą przeprowadzane m.in. w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. To ma ułatwić Spółce procedurę certyfikacji systemu również na rynkach poza Unią Europejską i poza Wielką Brytanią.

Badania muszą być wykonane niemalże na finalnej wersji urządzenia. Zakończenie fazy testów porównawczych pozwoli na dokonanie certyfikacji, a komercjalizacja urządzenia nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

Opracowywanie i wprowadzanie na rynki testów laboratoryjnych, mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych o podłożu wirusowym, jest kolejnym obszarem działalności zespołu Genomtec. W ten sposób firma zaspokaja tak pilną obecnie potrzebę, jaką jest walka z pandemią COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2.

Genomtec posiada obecnie w swojej ofercie linię produktów laboratoryjnych testów diagnostycznych do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w próbkach klinicznych.

Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit to zestaw laboratoryjny CE-IVD służący do przeprowadzenia testów jakościowych wykrywających kwas nukleinowy RNA koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z gardła i nosogardła u osób z podejrzeniem choroby COVID-19. Produkt zawiera kontrole i odczynniki przeznaczone do odwrotnej transkrypcji i amplifikacji kwasu nukleinowego wirusa w reakcji izotermicznej typu LAMP. Jeden zestaw umożliwia przeprowadzenie 50 reakcji (w tym kontrolnych i testowych).

Badania testu dwugenowego Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit wykazały, że test Genomtec jest w stanie wykryć wszystkie trzy nowe szczepy SARS-CoV-2 (brytyjski, południowoafrykański oraz brazylijski) z tym samym wysokim poziomem precyzji jak w przypadku pierwotnego szczepu wirusa.

Produkcja testów laboratoryjnych Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® w technologii RT-LAMP odbywa się w Polsce a ich dystrybutorem w naszym kraju jest firma Synektik.

Kariera

Dlaczego Genomtec?

Istniejemy od 2016 roku a naszym filarem jest pełen pasji zespół, który łączy wiedzę oraz doświadczenie naukowców, konstruktorów i ekspertów od rozwoju biznesu w ramach wspólnej pasji tworzenia. Działamy w dziedzinie biologii molekularnej, jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi nauki. Naszym flagowym rozwiązaniem jest Genomtec®ID, mobilna platforma do badań genetycznych oparta na autorskiej technologii SNAAT®. Dzięki Genomtec®ID pacjenci będą mogli zostać zdiagnozowani w ciągu jednej wizyty u lekarza bez konieczności odwiedzania laboratorium. Nasz analizator zbada próbkę w czasie do 25 minut i w trakcie jednego badania odpowie na pytanie, który z 5 możliwych patogenów wywołał infekcję. Urządzenie, które mieści się w dłoni i które zmieni świat badań genetycznych, ma zostać zarejestrowane w Unii Europejskiej w połowie 2022 roku. Akcje Genomtec są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect. Zapraszamy do bycia częścią naszego niesamowitego przedsięwzięcia!

Dołącz do Zespołu!

W Genomtec wszystko, co robisz przekłada się na szybką diagnozę mającą wpływ na ludzkie życie. Jesteśmy firmą o płaskiej strukturze organizacji, gdzie wszyscy są partnerami do rozmowy, a proces decyzyjny jest przejrzysty i konsultowany z Członkami Zespołu. Nie wprowadzamy szczebli rozwojowych, lecz je znosimy, aby w duchu interdyscyplinarnego oraz międzynarodowego Zespołu rozwijać siebie i naszą technologię pomagającą pacjentom w uzyskaniu szybkiej i trafnej diagnozy.

Kariera – aktualne oferty pracy

We are looking for a person with positive approach, who’s point of view would be a “challenge” instead of a “problem“. The position will have overall responsibility for our quality management system and compliance with required regulatory standards for our industry.

We understand, that working in a young organization is different from a large corporate environment with established structures and responsibilities. However, this situation gives great opportunities for personal development.

Location: Wrocław (also available for hybrid working model)

 

Main tasks and responsibilities:

 • managing all aspects of Quality Management System – plan, execute, document/report all activities within dedicated electronic Quality Management System to ensure compliance in regard of ISO 13485 and EU 2017/746 (IVDR),
 • developing Procedures and Policies to ensure adherence to the company’s Quality System and Regulatory Standards,
 • managing, maintaining and optimizing processes such as Changes, CAPAs, Non-Conformances, Training, Audits, Post-Market Surveillance within eQMS,
 • leading a young and developing QA / RA team with support of experienced external contractors,
 • all activities related to documentation for Product Registration purposes,
 • support audit readiness activities including obtaining and maintaining our certification,
 • participating, as Quality Representative of the company, in all tasks and responsibilities combined with this function,
 • coordinating processes, to ensure regulatory compliance of products, processes and the company as a whole according to all necessary requirements,
 • provide regulatory advice and guidance on meeting necessary requirements to place products in global markets.
 • implementing and maintaining a Quality Culture within the organization

 

Experience and skills required:

 • established several years of experience with Quality Management or with Regulatory Affairs (preferably with both and in double digits of years),
 • knowledge, skills and experience with creating processes and procedures necessary for a proper functioning  and compliant QMS,
 • fluent English in speaking and writing due to documentation maintained in English and part of the team being native English speakers,
 • experience with ISO 13485, preferably in both QMS designing and maintenance of already established system,

 

An additional advantage will be:

 • experience in team leadership,
 • knowledge (with demonstration by work experience on different positions or overall responsibility/accountability) in ALL aspects of Quality Management within the company,
 • knowledge of the IVDD/IVDR,
 • experience with Greenlight Guru or similar eQMS,
 • experience with ISO 14971 and ISO 62304,
 • certified auditing experience,
 • experience with MDSAP and/or FDA 21 CFR.

 

What we offer:

 • attractive and competitive terms and conditions of employment,
 • participation in a worldwide unique implementation project, work on a revolutionary system for medical diagnostics POC (Point-of-Care),
 • the possibility of implementing projects in modern technologies,
 • attractive, flexible employment conditions (employment contract),
 • working with one the most innovative European companies,
 • opportunity to grow, with trainings and workshops,
 • flat company structure with relaxed atmosphere and integration activities,
 • common sense attitude,
 • friendly people to work with in a modern space in Wrocław office.

 

If the above description is consistent with your profile and professional ambitions, we would like to meet you.

Please, apply and send your cv to recruitment@genomtec.com stating the position name in the subject of the email.

Hardware System Engineer for the research and development department, a person with versatile interests who can work with both the biotechnology and engineering teams.

Location: Wrocław

 

Are we looking for you?

 

 • You have strong motivation to learn new things
 • You can work independently and take responsibility for your actions
 • You like discuss and share ideas
 • You want to work in a young, dynamically developing company
 • If each of the above points is correct – it means that you are probably who we are looking for!

 

Main tasks and responsibilities

 • Responsible for the oversight of a multi-disciplinary project team to ensure complete integration of all the design aspects.
 • Responsible for organising the review and release of technical documentation.
 • Responsible for the generation and control of structured requirement documentation.
 • Responsible for the generation and control of structured test documentation.

 

Experience and skills required:

 • minimum 5 years of professional experience
 • experience of a regulated design environment
 • experience of systems design & testing
 • working knowledge of low-level software design controls
 • working knowledge of mechanical & electronic CAD
 • working knowledge of assays
 • good level of English both spoken and written
 • experience of unit testing

 

An additional advantage will be:

 • analytical and problem-solving skills
 • experience of eQMS systems.
 • experience of medical devices
 • openness to learning new techniques and methods of solving analytical problems
 • fluent speaking in English

 

What we offer:

 • working conditions, contract, salary
 • participation in a worldwide unique implementation project, work on a revolutionary system for medical diagnostics POC (Point-of-Care)
 • attractive, challenging work in an interdisciplinary R&D team
 • large scope for independent responsibility and outstanding career development opportunities
 • the possibility of implementing projects in modern technologies
 • attractive, flexible employment conditions (employment contract),
 • friendly and sympathetic atmosphere in the team
 • working with one the most innovative European companies
 • opportunity to grow, with trainings and workshops
 • flat company structure with relaxed atmosphere and integration activities
 • common sense attitude
 • friendly people to work with in a modern space in Wrocław office

If the above description is consistent with your profile and professional ambitions, we would like to meet you.

Please, apply and send your cv to recruitment@genomtec.com  stating the position name in the subject of the email.

Research Associate, Operations to play an important role in the development of novel assays technologies and support current operations. This is a laboratory-based position with great career potential for a scientist who already has hands-on molecular biology experience in the nucleic acid amplification testing.  The candidate should have good interpersonal and problem-solving skills. He/she should be driven to learn and motivated to develop great products. The ideal candidate thrives in a fast-paced and multi-disciplinary environment. This position will interact closely with customers, colleagues in manufacturing, business development, marketing, and R&D.

Location: Wrocław

Key Responsibilities

 • Manage reagents ordering, incoming inspection, processing, and Quality Control.
  • Technical Support to provide custom products to customers and smooth transition from Sales to Manufacturing to Customers
  • Interface with key customer(s) to ensure timely turnaround
  • Interface with vendor and manage communication to ensure timely delivery of material
 • Support Technical Support activities such as troubleshooting and verification studies
  • Perform labwork for product validation
 • Support R&D/Application activities such as product development projects with guidance
  • Investigations for new chemistries
  • Assay and application development and assay optimizations
  • Drafting and executing test plans for PoC studies and V&V
 • Performing Operations/Quality/MFG activities like:
  • Packaging and kitting of products
  • Testing and validating new SOPs
  • Draft and author new SOPs
  • Perform Root Cause Analysis and complete nonconformity reports

 

Key skills and experience:

 • MSc or PhD (preferred) in a relevant field (e.g., Molecular Biology, Genetics, Biochemistry, Laboratory Medicine)
 • 4+ years of experience in IVD/NAAT development, MFG and/or QC. 
 • Ability to multi-task, perform under pressure and adapt to changes (e.g., priorities and timelines) and to work in a fast-paced and quickly changing environment
 • Must be detail-oriented, highly organized and highly collaborative, and have the ability to work with and coordinate with members within multidisciplinary teams.
 • Meticulous attention to experimental planning, execution, and record-keeping
 • Solid mathematical foundation for stoichiometry
 • Familiarity with GMP and ISO 13485and experience working within a quality management system
 • Excellent problem-solving and troubleshooting capabilities  
 • Great communication and presentation skills to ensure superb customer support
 • Leadership skills with a desire for career growth and advancement
 • Proficiency in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint
 • English speaking – C1.

What we offer:

 • participation in a worldwide unique implementation project, work on a revolutionary system for medical diagnostics POC (Point-of-Care)
 • attractive, challenging work in an interdisciplinary R&D team
 • large scope for independent responsibility and outstanding career development opportunities
 • the possibility of implementing projects in modern technologies
 • attractive, flexible employment conditions (employment contract),
 • a friendly and sympathetic atmosphere in the team
 • working with one the most innovative European companies
 • opportunity to grow, with trainings and workshops
 • flat company structure with relaxed atmosphere and integration activities
 • common sense attitude
 • friendly people to work with in a modern space in Wrocław office

If the above description is consistent with your profile and professional ambitions, we would like to meet you.

Please, apply and send your cv to recruitment@genomtec.com stating the position name in the subject of the email.

Participants for Apprenticeship for the research and development department, a person with versatile interests who can work with both the biotechnology and engineering teams.

Location: Wrocław

Are we looking for you?

 • You have strong motivation to learn new things
 • You are open-minded person
 • You like discuss and share ideas
 • You want to verify your knowledge from studies and apply in real life!

If each of the above points is correct – it means that you are probably who we are looking for!

Main tasks

 • learn about testing the mechanical and electronic subsystem
 • participation in sharing ideas
 • designing basic mechanical components and electronic circuits
 • preparation testing documentation

Person that we are looking for, should:

 • Be interested in the systems design & testing
 • Has communicative level of English
 • Has basic knowledge of electronic circuits
 • Have an wide overview through various subsystems
 • Be student of Mechatronic, Electronics, Mechanical Engineering, Biomechanical Engineering or similar

We offer:

 • Apprenticeship in our company with possibility of constant employment
 • participation in a worldwide unique implementation project, work on a revolutionary system for medical diagnostics POC (Point-of-Care)
 • attractive, challenging work in an interdisciplinary R&D team
 • large scope for independent responsibility and outstanding career development opportunities
 • friendly and sympathetic atmosphere in the team

If the above description is consistent with your profile and professional ambitions, we would like to meet you. Please, apply and send us your cv at: recruitment@genomtec.com stating Apprenticeship in the email subject.

C++ Embedded Systems Engineer for the research and development department, a person with versatile interests who can work with both engineering and biotechnology teams.

Are we looking for you?

 • You have strong motivation to learn new things and solve problems
 • You can work independently and take responsibility for your actions
 • You like to discuss, brainstorm and share ideas with others
 • You like to be creative at work and don’t like to spend most of your time on legacy software maintenance / bug fixing
 • You want to work in a young, fast growing company with flat structure

If each of the above points is correct – it means that you are probably who we are looking for!

Main tasks and responsibilities

 • designing new software / firmware components
 • programming microprocessors / microcontrollers
 • testing and debugging software
 • preparation of technical documentation

Experience and skills required:

 • minimum 3 years of professional experience in Embedded Systems as Software/Firmware Engineer with C++
 • experience in software testing and debugging
 • experience in working with applications based on RTOS (i.e. FreeRTOS) on ARM based microcontrollers (preferably STM32 family)
 • good knowledge of basic communication interfaces (UART, I2C, I2S, SPI)
 • experience in software or system design
 • good familiarity with electronics and experience in using laboratory equipment (logic analyzer, oscilloscope) to troubleshoot or test embedded systems
 • good level of English both spoken and written

An additional advantage will be

 • good knowledge of C++17 and willingness to learn more
 • good understanding of low level mechanisms / things happening under the hood (interrupts, startup, bootloader)
 • good knowledge of USB, Bluetooth, WiFi
 • knowledge of some programming script language (i.e. Python)
 • analytical and problem-solving skills
 • experience in developing or testing medical devices
 • fluent speaking in English

What we offer?

 • attractive employment conditions (employment contract, salary adequate to skills and knowledge)
 • participation in a worldwide unique implementation project, work on a revolutionary system for medical diagnostics POC (Point-of-Care)
 • attractive, challenging work in an interdisciplinary R&D team
 • large scope for independent responsibility
 • the possibility of implementing projects in modern technologies
 • friendly and sympathetic atmosphere in the team

If the above description is consistent with your profile and professional ambitions, we would like to meet you. Please, apply and send us your cv at: recruitment@genomtec.com stating the name of the post in the email subject. Thank you!

C Embedded Systems Enginee for the research and development department, a person with versatile interests who can work with both engineering and biotechnology teams.

Are we looking for you?

 • You have strong motivation to learn new things and solve problems
 • You can work independently and take responsibility for your actions
 • You like to discuss, brainstorm and share ideas with others
 • You like to be creative at work and don’t like to spend most of your time on legacy software maintenance / bug fixing
 • You want to work in a young, fast growing company with flat structure

If each of the above points is correct – it means that you are probably who we are looking for!

Main tasks and responsibilities

 • designing new software / firmware components
 • programming microprocessors / microcontrollers
 • testing and debugging software
 • preparation of technical documentation

Experience and skills required:

 • minimum 3 years of professional experience in Embedded Systems as Software/Firmware Engineer with C
 • experience in software testing and debugging
 • experience with ARM based microcontrollers – preferably STM32 family
 • good knowledge of communication interfaces (UART, I2C, I2S, SPI)
 • experience with USB Host MSC and USD CDC classes
 • good understanding of low level mechanisms / things happening under the hood (interrupts, startup, bootloader)
 • good familiarity with electronics and experience in using laboratory equipment (logic analyzer, oscilloscope) to troubleshoot or test embedded systems
 • good level of English both spoken and written

An additional advantage will be

 • experience in creating own bootloader
 • knowledge of some programming script language (i.e. Python)
 • analytical and problem-solving skills
 • experience in developing or testing medical devices
 • fluent speaking in English

What we offer?

 • attractive employment conditions (employment contract, salary adequate to skills and knowledge)
 • participation in a worldwide unique implementation project, work on a revolutionary system for medical diagnostics POC (Point-of-Care)
 • attractive, challenging work in an interdisciplinary R&D team
 • large scope for independent responsibility
 • the possibility of implementing projects in modern technologies
 • friendly and sympathetic atmosphere in the team

If the above description is consistent with your profile and professional ambitions, we would like to meet you. Please, apply and send us your cv at: recruitment@genomtec.com stating the name of the post in the email subject. Thank you!