O nas

Genomtec to spółka technologiczna działająca w obszarze diagnostyki klinicznej. Powstała w 2016 r. we Wrocławiu, z wizją międzynarodowej ekspansji na bazie unikalnej mobilnej platformy diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem opatentowanego systemu bezkontaktowego grzania i detekcji. Firma, założona przez grupę naukowców mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki, ma swoją siedzibę i laboratoria we Wrocławiu. Genomtec ma także biuro w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.

Działalność Genomtec S.A. polega przede wszystkim na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji w obszarze zastosowania systemów optycznych oraz izotermalnej metody namnażania kwasów nukleinowych w celach tworzenia innowacyjnych produktów w diagnostyce molekularnej.

Flagowym projektem Spółki jest Genomtec ID. Jego stworzenie i komercjalizacja, pozwoli na przeprowadzenie procesu diagnostycznego w miejscach opieki nad pacjentem, takich jak: przychodnie POZ, apteki, gabinety lekarskie, szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) bez konieczności skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi laboratoryjnej przez wykwalifikowany personel. Głównymi funkcjonalnościami Genomtec ID mają być: niewielkie rozmiary analizatora, niski pobór energii, skrócony czas przeprowadzenia diagnostyki, szerokie spektrum oraz wysoka dokładność analizy, a także dostępność cenowa dla klientów. Te wszystkie cechy Genomtec ID powodują, że wyprzedzać on będzie dostępne obecnie na światowym rynku urządzenia do diagnostyki genetycznej.

Genomtec ID

Ambicją spółki jest stworzenie na bazie systemu Genomtec ID, nowego standardu klinicznej diagnostyki genetycznej. Dzięki mobilności, szybkości i skuteczności urządzenia pozwalającego wykrywać wirusy, bakterie czy grzyby, a także mutacje genetyczne poprzez analizę materiału biologicznego pacjentów na bazie wymazów, próbek moczu, śliny, krwi lub innych płynów ustrojowych, możliwe stanie się wdrożenie odpowiedniego leczenia podczas jednej wizyty lekarskiej.

Nasza technologia

Pandemia COVID-19 wykazała, że szybkie ustalanie patogenezy, czyli przyczyn chorób na poziomie podstawowych struktur komórkowych (RNA i DNA), to nowy oczekiwany standard. Diagnostyka genetyczna oferuje już teraz najwyższy poziom skuteczności i precyzji wykrycia patogenów. Nadchodzące wyzwania epidemiczne jak na przykład kolejne cykle epidemii, wzrost kosztów leczenia, starzejąca się populacja czy rozwój chorób nowotworowych podniosły poprzeczkę w rozwoju technologii diagnostycznych. Szybkość, skuteczność i efektywność kosztowa – takie cechy powinien mieć produkty dostępne na rynku diagnostyki medycznej oraz przesiewowej już w najbliższej przyszłości. Te oczekiwania realizują nowe rozwiązania technologiczne, czyli urządzenia, które pozwalają wykonać badanie w miejscu opieki nad pacjentem (z ang. Point-Of-Care Testing, POCT).

Zespół Genomtec rozpoczynając działalność w 2016 roku wiedział, że szybka diagnostyka genetyczna to przyszłość rynku. Dodatkowo do prac rozwojowych wybrał nową technologię izotermalnego namnażania materiału genetycznego LAMP.

Jest ona istotną częścią stworzonego projektu analizatora działającego w oparciu o opatentowany system bezkontaktowej detekcji temperatury oraz ogrzewania za pomocą energii fotonów SNAAT® analizatora, który wraz z kartą mikroprzepływową oraz wbudowanym oprogramowaniem, nazywamy dzisiaj mobilną platformą do diagnostyki genetycznej Genomtec ID.

Nasza historia

Znaczące wydarzenia dla Genomtec SA

czerwiec 2021

Charudutt Shah zostaje powołany przez Radę Nadzorczą do zarządu Genomtec od 1 sierpnia 2021 r.

czerwiec 2021

Osobisty udział przedstawicieli Genomtec w Arab Health Show w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

maj 2021

Wprowadzenie na rynek Genomtec® RT-LAMP Direct Kit, nowo zarejestrowanego w UE pierwszego na świecie genetycznego testu diagnostycznego do wykrywania SARS-CoV-2 bezpośrednio z próbki śliny opracowanego przez Genomtec.

maj 2021

Genomtec z sukcesem współorganizuje konferencję naukowo-edukacyjną „Nowe technologie w laboratorium pandemii COVID-19” z 430 uczestnikami i 708 zarejestrowanymi diagnostami promując technologię RT-LAMP wraz z PTDL, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, PTM oraz Synektik.

marzec 2021

Wyznaczenie 17 marca br. jako pierwszego dnia notowań akcji Genomtec SA na parkiecie NewConnect.

luty 2021

Wprowadzenie akcji Genomtec do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki, debiut odbędzie się w I kwartale br. i planowany jest na marzec.

styczeń 2021

Dołączenie Krzysztofa Krawczyka, zarządzającego polskim biurem CVC Capital Partners – światowego lidera w branży private equity – do rady nadzorczej Genomtec. Drugą osobą wzmacniającą radę nadzorczą spółki jest Krzysztof Dębowski, który związany był z wieloma spółkami z sektora hi-tech, a obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego w KnowledgeHub Starter – będącym jednym z wiodących funduszy venture capital w Polsce.

grudzień 2020

Zajęcie trzeciego miejsca w finale konkursu 2020 „Maker in China”, bezpośrednio wspieranym przez Organizację Rządową China-CEEC SME Research Institute, w którym bierze udział ponad 300 przedsiębiorstw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.

listopad 2020

Zdobycie drugiego miejsca w finale czwartej edycji międzynarodowego konkursu „International Innovative & Entrepreneurial Competition Shenzhen, China” za swoje rozwiązanie Genomtec ID i pokonanie ponad 1 000 innych projektów. Spółka otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości prawie 400 tys. zł (650 tys. juanów).

listopad 2020

Wyprodukowanie pierwszych 5 sztuk prototypu urządzenia Genomtec ID. Kompletny prototyp, pozwala na przeprowadzenie koniecznych testów związanych z obsługą karty reakcyjnej, optymalizacją parametrów termicznych i skróceniem czasu poszczególnych etapów do otrzymania wyniku. Zespół pracuje również nad rozwojem oprogramowania serwisowego oraz oprogramowania związanego z interfejsem użytkownika oraz nad algorytmem powtarzalnej i niezawodnej obsługi finalnej wersji karty reakcyjnej w której dokonano ulepszeń w zakresie szybkości przepływu cieczy. Prace obejmowały również optymalizację układu optycznego do detekcji fluorescencji, który został sparametryzowany pod kątem niezawodnej detekcji emisji pasma specyficznej dla użytego barwnika. W trakcie dalszych prac zostaną zweryfikowane filtry optyczne w celu uzyskania jak najlepszego stosunku sygnału fluorescencji do sygnału tła.

listopad 2020

Wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu – testu dwugenowego wykrywającego SARS-CoV-2 w technologii RT-LAMP, który posiada medyczny certyfikat CE-IVD, dopuszczający go do sprzedaży we wszystkich krajach UE. Przeprowadzone przez firmę analizy potwierdzają skuteczność testu przy wykrywaniu nowych wariantów SARS-CoV-2, takich jak. brytyjski, południowoafrykański oraz brazylijski, które zawierają mutacje mogące mieć wpływ na obniżenie skuteczności obecnie dostępnych na rynku testów genetycznych.

listopad 2020

Uplasowanie z sukcesem w ramach swojej pierwszej oferty publicznej wszystkich 730 tys. oferowanych akcji i pozyskanie ponad 8 mln zł, które spółka przeznaczy na platformę Genomtec ID, jego przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji. Oferta zostaje objęta przez inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Zainteresowanie inwestorów znacząco przekracza liczbę akcji jakie Spółka mogła im przydzielić.

październik 2020

Dokonanie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego zestawu do diagnostyki Chlamydia trachomatis pn.„Zestaw starterów, skład reagentów oraz metoda wykrywania bakterii atypowych”.

październik 2020

Rozpoczęcie pierwszej w swojej historii oferty publicznej, dzięki której Genomtec planuje pozyskać 8 mln złotych na dalszy rozwój swojego flagowego projektu Genomtec ID.

wrzesień 2020

Nagroda Gospodarcza Money.pl dla najlepszej technologii roku 2020.

wrzesień 2020

Udzielenie przez Amerykański Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek pn. „Method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”.

wrzesień 2020

Powołanie do zarządu Michała Wachowskiego na stanowisko Chief Financial Officer. Przed dołączeniem do zespołu Michał pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego funduszu VC. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

wrzesień 2020

Powołanie do zarządu Jarka Oleszczuka, byłego prezes zarządu polskiego oddziału globalnej firmy farmaceutycznej Astra Zeneca, a wcześniej dyrektora generalnego Abbott Laboratories Polska. Na stanowisku Chief Business Officer (CBO), Jarek jest odpowiedzialny za dalszy rozwój i wdrożenie strategii biznesowej firmy.

wrzesień 2020

Otrzymanie prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na flagowy projekt – mobilny system do diagnostyki molekularnej – Genomtec ID, który będzie zdolny wykryć m.in. COVID-19 nawet w 15 minut. Genomtec znalazł się wśród ośmiu finalistów konkursu, którym przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 w poddziałaniu 1.1.1 „Szybka Ścieżka”. Całkowita wartość projektu pt. „Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej do wykrywania COVID-19” wynosi prawie 11 mln zł netto (ok. 2,4 mln euro), w tym 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z NCBiR.

lipiec 2020

Otrzymanie od URPLiMB świadectwa wolnej sprzedaży (numer 434/2020) dla zestawu odczynników diagnostycznych Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit. Świadectwo wolnej sprzedaży wydaje się dla wyrobu oznakowanego znakiem CE (jest to deklaracja wytwórcy, że wyrób, który został wprowadzany do obrotu, spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące tego wyrobu) oraz zgłoszonego do Prezesa Urzędu URPLiMB w celu ułatwienia eksportu. Dokument potwierdza, że wskazany w nim wyrób w dniu wydania zaświadczenia jest lub mógł być wprowadzany do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

lipiec 2020

Zawarcie niewyłącznej umowy o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. Po upływie okresu początkowego tj. po 30 listopada 2020 r., wejdą w życie wynegocjowane do tego czasu warunki umowy określające zasady dalszej współpracy. Umowa pozawala na rozszerzenie kanałów sprzedaży na terytorium Polski dla linii produktów Spółki, testy laboratoryjne oraz wprowadza aktywny marketing technologii GNT (SNAAT®) we wszystkich kanałach wykorzystywanych przez Synektik S.A.

czerwiec 2020

Uzyskanie ochrony patentowej na terytorium Polski dla zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”.

czerwiec 2020

Podpisanie umowy warunkowej z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego Genomtec ID.

maj 2020

Uzyskanie zgody eksperta USPTO na objęcie wynalazku pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji” ochroną patentową na terytorium USA, co jest znaczącym krokiem do uzyskania ochrony patentowej.

maj 2020

Dokonanie w Brytyjskim Urzędzie Patentowym dwóch zgłoszeń patentowych z obszaru biologii molekularnej pn. „Diagnostic Primers, Kits and Methods for Viral Detection” (pol. ”Startery diagnostyczne, zestawy i metody wykrywania wirusów”).

marzec 2020

Dokonanie w URPL zgłoszenia wynalazku pn. „Zestawy starterów do wykrywania bakterii Mycoplasma pneumoniae, sposób wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoaniae, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoniae” dotyczącego małych bakterii wywołujących infekcje w układzie oddechowym.

wrzesień 2019

Dokonanie zgłoszenia dotyczącego zestawu do diagnostyki wybranych, najbardziej onkogennych wirusów brodawczaka ludzkiego typu HPV 16 oraz HPV 18 (wirus odpowiedzialny za rozwój nowotworów, przenoszony głównie w trakcie stosunków seksualnych, a także poprzez bezpośredni kontakt ze skórą nosiciela).

lipiec 2019

Zawarcie listu intencyjnego z Astra Zeneca Pharma Poland dotyczącego możliwości komercyjnego wykorzystania technologii Spółki do diagnostyki a także personalizacji leczenia pacjentów cierpiących na niedrobno-komórkowego raka płuc (NSCLC) – – jednego z dwóch podstawowych typów raka płuc, obejmującego ok. 80% wszystkich jego przypadków.

styczeń 2018

Dokonanie w URPL drugiego zgłoszenia technologicznego pn. „Zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych”, dotyczącego sposobu wykorzystania fali elektromagnetycznej do celów bezkontaktowego ogrzewania z szerokim wykorzystaniem w wielu przemysłowych zastosowaniach Zgłoszenie jest obecnie procesowane w EUIPO oraz przed lokalnymi urzędami patentowymi w Chinach, Japonii, USA.

październik 2017

Dokonanie pierwszego zgłoszenia patentowego w obszarze biologii molekularnej pn. „Zestaw starterów do wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania i diagnostyki Borrelia burgdorferi z wykorzystaniem zestawu starterów oraz zestaw do wykrywania Borrelia burgdorferi”, dotyczącego bakterii wywołujących boreliozę.

grudzień 2016

Dokonanie w URPL kluczowego zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”. Postępowania patentowe toczą się w EUIPO oraz lokalnych urzędach patentowych w Kanadzie, Chinach, Japonii, Brazylii.

Zespół

Nasz Zespół

dr Miron TokarskiChief Executive Officer (CEO)

Miron jest współzałożycielem firmy Genomtec S.A i jej prezesem. Jest także diagnostą laboratoryjnym. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii molekularnej uzyskał w grudniu 2021 od Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Autor publikacji oraz współautor patentów Genomtec. Ambitny, młody naukowiec. Jego praca magisterska została nagrodzona przez Fundację Hasco-Lek. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

W Genomtec Miron uczestniczy aktywnie w pracach B+R w zakresie biologii molekularnej w obszarze chorób zakaźnych.

Michał WachowskiCzłonek Zarządu, Chief Financial Officer (CFO)

Michał ma ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze finansowania przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami oraz doradztwa biznesowego. Przed dołączeniem do zespołu pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego w aktywnie inwestującym funduszu typu Venture Capital. Wcześniej był członkiem Zarządu średniej wielkości spółki produkcyjnej z sektora energetycznego oraz wiceprezesem ds. finansowych w start-upie z branży chemicznej. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Wcześniej pełnił funkcje operacyjne w ARP, TFS, Deloitte, Polimex-Mostostal oraz Central Europe Trust. Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Transfer Technologii Informatycznych do Przedsiębiorstw.

W Genomtec odpowiedzialny za finanse Spółki.

Charudutt ShahCzłonek Zarządu

Charudutt Shah posiada kilkunastoletnie doświadczenie kierownicze w obszarze komercjalizacji produktów, rozwoju marek i partnerstwa z międzynarodowymi podmiotami. Jest menadżerem wyższego szczebla z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem m.in. w obszarze rozwoju biznesu, zarządzaniu marketingiem i sprzedażą oraz planowaniu strategicznym w sektorze genetycznej diagnostyki klinicznej. Swoją pracę w Genomtec rozpocznie od 1 sierpnia 2021.W swojej pracy główny nacisk kładzie na rozwój strategii wejścia na rynek, zwiększanie świadomości klinicystów, dostęp do rynku oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie testów do różnych ekosystemów opieki zdrowotnej w celu poprawy opieki nad pacjentami.

Charudutt jest absolwentem Uniwersytetu w Toronto i posiada zarówno tytuł licencjata w dziedzinie nauk stosowanych i inżynierii, jak i magistra biotechnologii i zarządzania. Posiada również certyfikat studiów z zarządzania sojuszami strategicznymi firm wydany przez Canadian Healthcare Licensing Association.

Lee HuntleyChief Technology Officer (CTO)

Lee wnosi ponad czterdziestoletnią wiedzę i doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak i wytwarzaniu urządzeń. Prawie dwadzieścia lat swojej kariery zawodowej spędził w sektorze oprzyrządowania medycznego, opracowując i wdrażając produkty do produkcji. Zdecydowaną większość swojej kariery zawodowej spędził na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w tym dyrektorów inżynierii w wielu branżach; medycyna, bezpieczeństwo, produkcja komponentów do urządzeń itp. Zarządzając własną, odnoszącą sukcesy firmą projektowo-produkcyjną w sektorze oprzyrządowania, zapewniał także doradztwo biznesowe zarządom firm technologicznych.

W Genomtec Lee jest odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie zespołem inżynierów.

dr Małgorzata Małodobra-MazurWspółzałożycielka & Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (CRO)

Małgorzata jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i diagnostą laboratoryjnym. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymała w grudniu 2010 roku. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w obszarze biologii molekularnej. Jest specjalistką oraz ekspertem w obszarze zastosowań technologii molekularnych INNAT (Isothermal Nucleic Acid Amplification Technology). Uczestniczka wielu warsztatów oraz staży naukowych, m.in.: w Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2011-2013 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych w Instytucie Biologii Doświadczalnej i Komórkowej, im. M. Nenckiego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2010 pracownik naukowy w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stanowisku asystenta, a od 2015 roku na stanowisku adiunkta. Autorka publikacji naukowych oraz współautorka technologii i patentów Genomtec. 

W Genomtec odpowiedzialna za kierowanie zespołem biologii molekularnej oraz wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu genetyki i procesów diagnostycznych dla innowacyjnych produktów.

mgr Henryk RoguszczakWspółzałożyciel, Główny Konstruktor

Henryk jest ekspertem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Wszechstronny, utalentowany elektronik i konstruktor zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Współtworzył takie urządzenia jak: przenośne źródło promieniowana rentgenowskiego „Igła Fotonowa” do zastosowań medycznych dla Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, generator plazmy 300 W do procesów technologicznych w urządzeniu SECON w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, systemy do pomiarów ogniw i modułów fotowoltaicznych – Photoemission Tech, Inc. Camarillo U.S. Autor patentów i ponad 80 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Tytuł Podporucznika SZRP uzyskał w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych.

W Genomtec odpowiedzialny za koordynowanie oraz wdrażanie technicznych rozwiązań w zakresie analizatora oraz diagnostycznych kart reakcyjnych.

dr Matylda CzosnykowskaSenior Research Associate

Matylda jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, diagnosta laboratoryjny. Posiada doświadczenie w obszarze biologii molekularnej. Autorka publikacji naukowych, realizatorka wielu projektów badawczych oraz koordynatorka badań klinicznych. W ostatnich latach swoją pracę naukową realizowała w Katedrze i Klinice Neonatologii zajmując się aspektem żywieniowym i aktywnością biologiczną mleka kobiecego, jednocześnie koordynując Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Ekspertka badań nad DNA i RNA patogenów.

W Genomtec wspiera pracę badawczo-rozwojowe w zakresie biologii molekularnej kierując laboratorium we Wrocławiu.

Mark WatsonSenior Engineer

Mark jest absolwentem inżynierii mechanicznej Brunel University London. Licencjonowany członek Institution of Mechanical Engineers, z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i rozwoju, ze specjalizacją w mechanice i elektromechanice, głównie w branży oprzyrządowania, urządzeń medycznych i urządzeń procesowych. Wcześniej zdobywał doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Mark zarządzał pracą zespołów interdyscyplinarnych, opracowujących każdy etap produkcji projektowanych rozwiązań. Ma doświadczenie w pracy zarówno na poziomie strategicznym jako dyrektor i menadżer, jak i na poziomie szczegółowym jako praktyk inżynier odpowiedzialny za zaprojektowanie i wprowadzanie na rynek produktów, które  odpowiadają na potrzeby klientów i tworząc dla nich nowe rynki zbytu. Mark jest kluczowym pracownikiem przy wprowadzaniu norm inżynieryjnych i systemów jakości w środowisku pracy oraz zarządzaniu zmianą i rozwojem.

Pracuje dla Genomtec w Wielkiej Brytanii.

dr inż. Arkadiusz DąbrowskiStarszy konstruktor

Doktor nauk technicznych, elektronik, specjalista w dziedzinie mikroelektroniki, inżynierii materiałów elektronicznych i fotonicznych, czujników oraz przetworników. Absolwent Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Autor licznych publikacji naukowych i patentów. Wykonawca w projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz z przemysłu.

W Genomtec jest odpowiedzialny za projektowanie układów elektronicznych oraz testy materiałów służących do budowy urządzenia Genomtec ID.

dr inż. Tomasz MatusiakProduct Development Manager

Tomasz ukończył Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w mikroelektronice, czujnikach i mikrosystemach fluidalnych, posiadając wiedzę w zakresie technik mikrofabrykacji. Tomasz jest także autorem publikacji naukowych, koncentrując się w swoich badaniach na rozwoju miniaturowych czujników.

W Genomtec jest odpowiedzialny za inżynierię produktu, przeprowadzanie testów V&V oraz kierowanie działaniami badawczo-rozwojowymi dla Genomtec ID.

Kacper LipiecQuality Manager

Kacper studiował na Politechnice Wrocławskiej, Inżynierię Biomedyczną na wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz na Wydziale Mechanicznym: Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu jakością zdobywał w branży samochodowej oraz w międzynarodowej korporacji z branży medycznej – firmie produkcyjnej zajmującej się produkcją jednorazowych urządzeń medycznych.

W Genomtec odpowiada za System Zarządzania Jakością. Jednym z postawionych przed nim celów jest doprowadzenie do certyfikacji SZJ zgodnie z normą ISO 13485 oraz z Medical Device Single Audit Program, co umożliwi rejestrację produktów firmy na określonych rynkach zagranicznych zgodnie z istniejącymi wymaganiami regulacyjnymi.

prof. Tadeusz DoboszKonsultant Biologii Molekularnej

Współtwórca technologii Genomtec, wybitny polski naukowiec z prawie 50-letnim stażem naukowym, znany specjalizacja z zakresu genetyki klinicznej.

Działalność naukową rozpoczynał we Wrocławskim Instytucie Immunologii PAN, Inspektor-ekspert na Wydziale Kryminalistyki KWMO we Wrocławiu. OD 2004 Kierownik Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Autor 56 wydrukowanych prac z „listy filadelfijskiej” oraz ponad 470 publikacji nawowych, twórca wielu wniosków racjonalizatorskich i patentowych. Laureat 14 różnych nagród, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, nadanego za osiągnięcia we wprowadzaniu technologii badań DNA do polskiej genetyki sądowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Brał udział w dwóch międzynarodowych zespołach ekspertów hemogenetycznych w ramach Society for Forensic Haemogenetics. Kilkakrotnie pełnieni funkcji audytora technicznego dla Polskiego Centrum Akredytacji.

dr n. med. Kamila KorzekwaEkspert ds. mikrobiologii

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obecnie adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii, Instytutu Mikrobiologii i Genetyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Wiceprezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

mgr Kathrin SzczepańskaQuality Specialist

Kathrin ukończyła biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie jakości zdobywała zgodnie z normami ISO 13485 i ISO 17025, pracując jako Młodszy Specjalista ds. Jakości Badań w firmie biotechnologicznej Pure Biologics oraz w firmie zajmującej się analizą chemiczną OIKOS Lab.

W Genomtec odpowiada za wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Do jej głównych celów należy koordynacja ogólnych procesów kontroli dokumentów oraz zapewnienie zgodności systemu szkoleniowego. Jest również zaangażowana w rozszerzenie zakresu certyfikacji ISO 13485 oraz wdrożenie Medical Device Single Audit Program, co umożliwi rejestrację produktów firmy na określonych rynkach zagranicznych zgodnie z istniejącymi wymaganiami regulacyjnymi.

dr Aneta CierzniakResearch Associate

Aneta ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na kierunku Medycyna Laboratoryjna. Jest diagnostą laboratoryjnym. Aneta uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii molekularnej we wrześniu 2022 roku. Jest współautorką zgłoszeń patentowych Genomtec na metodę amplifikacji izotermicznej do detekcji wariantu genetycznego.

W Genomtec Aneta jest zaangażowana w projekty badawczo-rozwojowe z zakresu biologii molekularnej.

mgr Karolina PląskowskaJunior Research Associate

Karolina jest absolwentką z wyróżnieniem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracuje z wieloma mikroorganizmami modelowymi i bakteriami drapieżnymi oraz bada, w jaki sposób zabijają one bakterie chorobotwórcze. Jest również współautorką kilku publikacji naukowych.

W Genomtec jest częścią zespołu biologii molekularnej i wspiera działania badawczo-rozwojowe w laboratorium.

mgr inż. Michał OchnikJunior Research Associate

Michał jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia molekularna i biokataliza. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, gdzie jego badania koncentrują się na zapaleniu przyzębia i jego wpływie na wrodzoną odporność u pacjentów z chorobą Alzheimera. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w badaniach nad lekami przeciwwirusowymi. 

W Genomtec wspiera działalność badawczą w zespole biologii molekularnej.

mgr inż. Michał GrzebykSenior Systems Engineer

Michał jest doświadczonym liderem technicznym, posiadającym umiejętności programowania, zarządzania zespołami inżynieryjnymi, koordynowania programów badawczo-rozwojowych i dostarczania innowacyjnych rozwiązań. Przynosi ze sobą 22 lata doświadczenia, które wzbogacone jest szerokim zaangażowaniem w przedsięwzięcia pionierskie technologicznie, poruszające się w skomplikowanych projektach z dyscyplinowanym, ale elastycznym podejściem do zakresu, planowania budżetu oraz nadzoru technicznego. Pracował w dynamicznie rozwijających się firmach, organizując zespoły zwinne i wspierając konsekwentne stosowanie najlepszych praktyk. Z entuzjazmem przyjmuje przyszłość zintegrowaną z SI, łącząc różnorodną wiedzę techniczną i menedżerską, aby promować innowacyjne rozwiązania na szybko zmieniającym się rynku.

Michał odpowiada za zarządzanie zespołami inżynieryjnymi Genomtec we Wrocławiu, PL.

dr Andrzej ChałupniakMicrofluidic Expert

Ukończył studia na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a doktorat obronił w Katalońskim Instytucie Nanonauki i Nanotechnologii w Barcelonie. Jego badania doktoranckie koncentrowały się na postępach w elektrochemicznych i optycznych urządzeniach typu lab-on-a-chip.

Następnie Andrzej rozpoczął karierę zawodową w firmie QIAGEN, gdzie doskonalił swoją wiedzę w zakresie ekstrakcji DNA/RNA, PCR, technologii dPCR oraz różnych technik biologii molekularnej. Ta podróż zaprowadziła go do firmy Abbott Molecular, gdzie objął rolę w prowadzeniu szkoleń dla klientów i wdrażaniu zautomatyzowanych systemów CE-IVD dla technologii PCR.

W zespole Genomtec Andrzej odpowiada za skrupulatne testowanie laboratorium mikroprzepływowego na chipie oraz uczestniczy w innych działaniach inżynierskich związanych z rozwojem technologii Genomtec ID.

mgr inż. Amanda SolaniukHardware Systems Engineer

Amanda ukończyła Politechnikę Wrocławską na kierunku Inżynieria Biomedyczna i Mikromechatronika. Wnosi doświadczenie zawodowe z branży technologii kosmicznych i inżynierii biomedycznej.

W Genomtec odpowiada za proces Systems Engineering.

mgr inż. Krzysztof AdamczykSoftware Engineer

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz tytuł magistra na kierunku Big Data Analytics. Krzysztof zaczynał jako student w Genomtec, gdzie zajmował się tworzeniem oprogramowania, projektowaniem algorytmów oraz procesami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi wymiany ciepła.

Obecnie jest pełnoetatowym pracownikiem i wartościowym członkiem zespołu Software.

mgr inż. Michał SarnowskiSenior Software Engineer

Michał jest programistą systemów wbudowanych z 7-letnim doświadczeniem, tworzącym oprogramowanie dla wielu pionierskich projektów. Ostatnio związany z rozwojem architektur FW przeznaczonych na aplikacje masowe. Jest również autorem patentu na zgrzewarkę ultradźwiękową.

Michał nadzoruje działania związane z rozwojem oprogramowania w Genomtec, w tym algorytmów, interfejsu użytkownika i oprogramowania układowego.

mgr inż. Piotr OlszewskiElectronics Engineer

Piotr ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Wrocławską w 2018 roku. Jest inżynierem mechatroniki specjalizującym się w elektronice RF i kompatybilności elektromagnetycznej. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje projektowanie i wdrażanie modułów radiowych dla satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Na obecnym stanowisku w Genomtec pomaga w projektowaniu urządzeń do badań EMC.

mgr inż. Karol HirszSoftware Engineer

Karol posiada tytuł magistra Politechniki Gdańskiej. Jest inżynierem oprogramowania specjalizującym się w oprogramowaniu wbudowanym z prawie 10-letnim doświadczeniem. Koncentruje się na systemach wbudowanych i sterownikach Linux, ale jest również dość dobrze zaznajomiony z programowaniem obiektowym i tworzeniem aplikacji desktopowych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu protokołów komunikacyjnych, systemów bezpieczeństwa oraz akceleratorów sprzętowych.

W Genomtec odpowiada za rozwój oprogramowania dla urządzenia Genomtec ID.

mgr Ewelina WołoszynSpecjalista ds. Administracji i HR

Ewelina jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Certyfikowanym Samodzielnym Księgowym.

W Genomtec wspiera pracowników i kadrę zarządzającą w codziennych wyzwaniach i zmianach, a także jest zawsze gotowa do rozwiązywania wszelkich nadchodzących problemów. Jako specjalista ds. HR jest zaangażowana we wspieranie naszych pracowników i osiąganie sukcesów organizacyjnych poprzez skuteczne strategie zarządzania zasobami ludzkimi.  Zawsze skupia się na promowaniu zaangażowania i rozwoju pracowników.

dr Wojciech AntoszSenior Research Associate

Wojciech jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień doktora uzyskał w 2019 roku na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Jest autorem publikacji naukowych i patentu o tematyce dotyczącej regulacji ekspresji genów oraz bioinżynierii. Przez kilka lat pracował jako Kierownik Laboratorium Hodowli Komórkowych oraz Kierownik Projektu w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu. Jego głównym obszarem zainteresowań jest biologia molekularna, kwasy nukleinowe oraz bioinżynieria.

W Genomtec wspiera prace badawczo-rozwojowe w zakresie procesów diagnostycznych. Zajmuje się optymalizacją technologii amplifikacji izotermicznej służącej do wykrywania patogenów oraz diagnostyki nowotworów.

dr Iwona ChromikSenior Research Associate

Iwona ukończyła studia doktoranckie z biologii molekularnej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i uzyskała stopień doktora w 2011 roku. Ukończyła również studia magisterskie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2016 roku uzyskała certyfikat embriologa klinicznego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie biologii molekularnej, a także diagnostyki medycznej, embriologii i genetyki sądowej. Od 2021 roku uczestniczy w specjalizacji w Pracowni Genetyki Sądowej prowadzonej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W latach 2019-2023 pracowała na stanowisku zastępcy kierownika laboratorium genetyki sądowej, gdzie odpowiadała za zarządzanie laboratorium oraz akredytację badań zgodnie z normami PN-EN ISO/IEC 17025:2017 oraz DAB-10.

W Genomtec Iwona wspiera działalność badawczo-rozwojową z zakresu biologii molekularnej oraz pomaga w koordynowaniu pracy laboratoriów.

mgr Jakub KoperskiGrants Administrator

Jakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jego studia koncentrowały się głównie na zagadnieniach związanych z teorią i filozofią prawa, a także prawem europejskim i międzynarodowym.

W Genomtec odpowiada za compliance i jest kluczowym członkiem zespołu zajmującego się prowadzeniem dokumentacji projektowej, zarządzaniem finansowaniem i komunikacją z instytucjami pośredniczącymi oraz koordynacją zapytań ofertowych z dostawcami.

Rada Naukowa

Rada Naukowa

prof. Krishnendu ChakrabartyCzłonek Rady Naukowej

Krishnendu Chakrabarty jest profesorem zwyczajnym John Cocke i zarządza Katedrą Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (ECE) oraz profesorem informatyki na Duke University. Wcześniej pełnił funkcję profesora wizytującego oraz profesora katedry na Uniwersytecie Tokijskim (Japonia), Uniwersytecie w Bremie (Niemcy), Uniwersytecie Tsinghua (Chiny), oraz Narodowym Uniwersytecie Cheng-Kung (Tajwan).

Prof. Chakrabarty jest laureatem ponad dwudziestu różnorakich nagród oraz stypendiów w tym stypendium Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Invitational Fellowship z 2018 r. w kategorii “Short Term S: Nobel Prize Level”.  Jest też Ambasadorem Badawczym Uniwersytetu w Bremie (Niemcy). Uzyskał tytuł licencjata z dziedziny nauk technicznych w Indian Institute of Technology, Kharagpur, w 1990 r. oraz tytuły magistra nauk ścisłych oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Michigan, Ann Arbor, odpowiednio w 1992 i 1995 r.

Aktualne projekty badawcze prof. Chakrabarty’ego obejmują: projektowanie dla testowalności układów i systemów scalonych (w szczególności integracja 3D i system-on-chip); biochipy mikroprzepływowe; bezpieczeństwo sprzętowe; uczenie maszynowe dla diagnostyki błędów, przewidywania awarii, opieki zdrowotnej i analizy biochemicznej; neuromorficzne systemy obliczeniowe. Jego badania były wspierane przez National Science Foundation, DARPA, Office of Naval Research, National Institutes of Health, Army Research Office, Semiconductor Research Corporation oraz bezpośrednio przez firmy takie jak Intel, Cisco i HP. Opublikował 26 książek (w tym jedną przetłumaczoną na język chiński) i ponad 800 recenzowanych artykułów. Jest właścicielem 18 patentów amerykańskich (dwa patenty oczekują na rozpatrzenie), a jego badania nad biochipami mikroprzepływowymi zostały objęte licencjami przez Advanced Liquid Logic, Illumina, GenMark i Baebies Inc. Jego rozwiązania w zakresie technologii testowania zostały wdrożone przez firmy Intel, TSMC, Samsung, Mentor Graphics (obecnie część Siemensa) i Qualcomm. Był promotorem 36 prac doktorskich.

Nagrody

grudzień
2020

III miejsce

Genomtec zajmuje trzecie miejsce w finale konkursu 2020 „Maker in China”, bezpośrednio wspieranym przez Organizację Rządową China-CEEC SME Research Institute, w którym bierze udział  ponad 300 przedsiębiorstw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Genomtec ID przyciąga uwagę chińskich inwestorów a spółka uzyskuje zapewnienie
o wsparciu swoich wysiłków przy przewidywanej ekspansji na tamtym rynku przez chiński rząd na poziomie lokalnym i centralnym.

listopad
2020

II miejsce

Genomtec zajmuje drugie miejsce w finale IV edycji międzynarodowego konkursu „China Shenzhen Innovation & Entrepreneurshipi otrzymuje nagrodę w wysokości 650 000 RMB co stanowi około 400 000 PLN. Jego innowacyjna platforma Genomtec ID pokonuje międzynarodową konkurencję, która zgłosiła do udziału w konkursie 1 046 innych projektów. Dzięki wygranej przed Spółką otwierają się nowe możliwości biznesowo-rozwojowe na rynku chińskim.

maj
2019

I miejsce

Genomtec zwycięża konkurs Next Health Investment Pitch” organizowany  dla polskich firm chcących definiować gospodarczą rzeczywistość przez swoje innowacje przez Amgen i ImpactCEE. Amgen to międzynarodowy pionier w dziedzinie biotechnologii od 1980 r. i jeden ze światowych liderów w produkcji leków biologicznych.

marzec
2019

I miejsce

Genomtec zwycięża w konkursie „Start Up Medorganizaowanym przez IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych, forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej w Europie.

grudzień
2018

Finalista

Genomtec zostaje jednym z pięciu finalistów InCredibles”  – programu akceleracyjnego skierowanego do najbardziej innowacyjnych i obiecujących przedsiębiorców  organizowanego przez Kulczyk Investments.

grudzień
2018

II miejsce

Genomtec  zdobywa drugie miejsce w konkursie Shark Tank” organizowanym przez New Frontiers in Interventional Cardiology, podczas międzynarodowego spotkania edukacyjno-branżowego dla przedstawicieli medycyny oraz dziedzin pokrewnych w kardiologii oraz chirurgii oraz obrazowaniu kardiologicznym/ naczyniowym.

listopad
2018

Wyróżnienie

Genomtec otrzymuje wyróżnienie w konkursie  Rzeczpospolitej „Orzeł Innowacji” w kategorii innowacji produktowo-usługowych. To konkurs, w którym „Rzeczpospolita” wyłania młode firmy – startupy – które rozwijają swoją działalność, oferując innowacyjne i kreujące wartość produkty czy usługi.

październik
2018

I miejsce

Genomtec zajmuje pierwsze miejsce jako najlepszy startup spoza USA uczestniczący w HUBweek, corocznym festiwalu innowacji organizowanym od 2014 roku przez The Boston Globe, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology i Massachusetts General Hospital, który skupia najbardziej kreatywne umysły mające wpływ na sztukę, naukę i technologię.

październik
2018

I miejsce

Genomtec otrzymuje „Nagrodę Gospodarczą – Dolnośląski Gryf” jako Start-Up roku 2018. Konkurs promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu, docenia innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, zauważa działania na rzecz lokalnej społeczności i wymierne korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu Dolnego śląska.

październik
2018

Finalista

Genomtec jest jednym z finalistów Akademii Biomed PFR, edukacyjnej inicjatywy dla innowacyjnych spółek farmaceutycznych i medycznych.

październik
2018

Wyróżnienie

Genomtec  otrzymuje wyróżnienie w konkursie „Architekci Innowacji” w kategorii „Wschodzące Technologie”, który ma na celu wyróżnienie firm i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają na innowacyjne rozwiązania, wkraczają na nowe rynki, i nie boją się być prekursorem nowych trendów.

sierpień
2018

Wyróżnienie

Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes Genomtec na liście „Forbes: 30 CEOs under 30”, złożonej z najbardziej obiecujących przedsiębiorców, innowatorów, inwestorów, menedżerów, ekonomistów czy działaczy biznesowych młodego pokolenia w Polsce.

lipiec
2018

I miejsce

Genomtec zostaje laureatem konkursu „CVC Young Innovator Awardsorganizowanym przez MIT Enterprise Forum Poland w programie akcelaracyjny prowadzony dla start-upów z Europy Centralno-Wschodniej w kolaboracji z MIT oraz wiodącymi Funduszami inwestycyjnymi na świecie, jak CVC Capital, wspierający dynamicznie rozwój firmy.

czerwiec
2018

I miejsce

Genomtec otrzymuje nagrodę główną „Inicjator Innowacji” w kategorii „Startup” od Newsweek Polska w konkursie nagradzającym i promującym firmy oraz instytucje, dla których szeroko pojęta innowacja jest celem nadrzędnym.

czerwiec
2018

III miejsce

Genomtec zdobywa brązowy medal w „Pitch to London”,  corocznym konkursie dla najlepszych start-upów z Polski, podczas którego mają szansę zaprezentować się przed brytyjskimi ekspertami oraz inwestorami.

czerwiec
2018

IX miejsce

Miron Tokarski zajmuje 9 miejsce wśród „50 Kreatywnych w Biznesie”, całorocznym programie, którego podstawę stanowi wymiana wiedzy, doświadczeń i możliwości biznesowych, nagradzającym menadżerów za innowacje i nieszablonowe rozwiązania w swoim biznesie.

maj
2018

Laureat

Miron Tokarski laureatem II edycji konkursu „Młode Talenty” w kategorii “Sukces w zakresie innowacji” organizowanego przez Dolnośląski Klub Kapitału. Konkurs “Młode Talenty” ma na celu promocję oraz docenienie młodych pracowników nauki oraz studentów z Dolnego Śląska, którzy odnieśli znaczący sukces.

Kariera

Dołącz do Zespołu!

W Genomtec wszystko, co robisz przekłada się na szybką diagnozę mającą wpływ na ludzkie życie. Jesteśmy firmą o płaskiej strukturze organizacji, gdzie wszyscy są partnerami do rozmowy, a proces decyzyjny jest przejrzysty i konsultowany z Członkami Zespołu. Nie wprowadzamy szczebli rozwojowych, lecz je znosimy, aby w duchu interdyscyplinarnego oraz międzynarodowego Zespołu rozwijać siebie i naszą technologię pomagającą pacjentom w uzyskaniu szybkiej i trafnej diagnozy.

Kariera – aktualne oferty pracy

We are seeking a individual to join our Quality Assurance/Quality Management System team as the intern. This position offers an excellent opportunity to gain valuable experience in quality management within our organization for a future career development in quality field within In-Vitro Diagnostics (due to the same ISO standard for the QMS, it’s quite similar Medical Devices branch, what ultimately offers broad possibilities for future career development on local & international markets).

We are looking for a person with positive approach, who’s point of view would be a “challenge” instead of a “problem“. The candidate will participate in supporting team, that is having overall responsibility for our quality management system and compliance with required regulatory standards for our industry.

The opportunity offers the possibility to grow the knowledge base in regard of quality management, actively participate in creation & improvement of QMS and also to document first on-the-job experience with Quality Assurance & Quality Management System daily work

Location: ul. Bierutowska, Wrocław

 

Responsibilities:

 • Work closely with the quality management team to understand and contribute to the implementation of quality standards (ISO 13485) and EU 2017/746 (IVDR).
 • Assist in the development and maintenance of the Quality Management System (QMS).
 • Supporting all activities related to documentation for Product Registration purposes (EU 2017/746 (IVDR)).
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure compliance with quality standards.
 • Participate in the documentation and communication of quality procedures.

 

Requirements:

 • Fluent English in speaking and writing due to documentation maintained in English and part of the team being native English speakers.
 • Certain level of knowledge/experience in using MS Office and cloud based electronic systems.
 • Interest in quality assurance and quality management systems.
 • Eagerness to learn and contribute to the improvement of quality processes.
 • Availability for 100+ working hours per month.
 • Preferably “Close to graduation” student or recent graduate in a related field (e.g., engineering and management of manufacturing, quality management) who would like to earn first work-experience.

 

We Offer:

 • Paid internship
 • Opportunity to gain practical experience in quality management.
 • Exposure to various aspects of quality assurance within the organization.
 • Training and mentorship from experienced professionals.
 • Positive and collaborative work environment.

 

How to Apply:

Interested candidates are invited to send their CV to recruitment@genomtec.com. Please include “QA/QMS Internship“ in the subject of the email.

Participants for Apprenticeship for the research and development department, a person with versatile interests who can work with both the biotechnology and engineering teams.

Location: Wrocław

 

Are we looking for you?

 • You have strong motivation to learn new things
 • You are open-minded person
 • You like discuss and share ideas
 • You want to verify your knowledge from studies and apply in real life!

If each of the above points is correct – it means that you are probably who we are looking for!

 

Main tasks

 • learn about testing the mechanical and electronic subsystem
 • participation in sharing ideas
 • designing basic mechanical components and electronic circuits
 • preparation testing documentation

 

Person that we are looking for, should:

 • Be interested in the systems design & testing
 • Has communicative level of English
 • Has basic knowledge of electronic circuits
 • Have an wide overview through various subsystems
 • Be student of Mechatronic, Electronics, Mechanical Engineering, Biomechanical Engineering or similar

 

We offer:

 • Apprenticeship in our company with possibility of constant employment
 • participation in a worldwide unique implementation project, work on a revolutionary system for medical diagnostics POC (Point-of-Care)
 • attractive, challenging work in an interdisciplinary R&D team
 • large scope for independent responsibility and outstanding career development opportunities
 • friendly and sympathetic atmosphere in the team

 

If the above description is consistent with your profile and professional ambitions, we would like to meet you. Please, apply and send us your cv at: recruitment@genomtec.com stating Apprenticeship in the email subject.