Polityka cookies

Niniejszy dokument dotyczy serwisu internetowego dostępnego pod adresem HTML: genomtec.com (dalej również: „Serwis Internetowy”) należącego do GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: 51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 57-59), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000662554; NIP: 8992809452; kapitał zakładowy w wysokości 1 179 554,00 PLN (w całości opłacony) – kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: gdpr@genomtec.com lub numerem telefonu: +48 793 440 931; zwana dalej „GENOMTEC”.

1 | Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejsza polityka cookies (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie lub GENOMTEC (nie jest umową ani regulaminem).

2 | Z jakiej technologii korzystamy?

W Serwisie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych).

W związku z tym, że GENOMTEC może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe postanowienia Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

3 | Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że przy użyciu stosowanej przez GENOMTEC technologii plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) możliwe jest zbieranie informacji o każdej osobie odwiedzającej Serwis Internetowy, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do wszystkich osób, które korzystają z Serwisu Internetowego (dalej również „Osoby Odwiedzające”).

4 | Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis Internetowy może potrzebować, aby np. dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu Internetowego.

5 | Czy pliki „cookies” zbierają Państwa dane osobowe?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta z Serwisu Internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację wyłącznie jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej).

6 | Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci zezwalają na zarządzeniem umieszczaniem plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzających.

W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Serwisu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

7 | Jakie rodzaje plików „cookies” stosujemy i do czego ich używamy?

W Serwisie Internetowym stosowane są pliki cookies:

  1. Niezbędne – są one niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego lub funkcjonalności, z których Osoba Odwiedzająca chce skorzystać;
  2. Techniczne – służą one do ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem;
  3. Funkcjonalne – mają one przede wszystkim ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie z Serwisu Internetowego, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać.
  4. Analityczne – służą one do mierzenia i raportowania statystyk interakcji Osób Odwiedzających z Serwisem Internetowym (funkcja pomiarowa), np. liczenie odwiedzin, źródeł ruchu, co może pomóc nam w pracach nad zwiększeniem wydajności Serwisu Internetowego.

8 | Jakiego typu pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy wyrażenie zgody na ich stosowanie.

W Serwisie Internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej na ogół do momentu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

9 | Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień przeglądarki, w tym zablokować je lub usunąć.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików cookies na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).

Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

10 | Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu może uniemożliwić bądź istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji.

11 | Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z GENOMTEC wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

12 | Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona, i jak się o tym dowiesz?

GENOMTEC może w przyszłości zmienić Politykę.

GENOMTEC każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

13 | Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 15.03.2020