2023.03.21

Genomtec chce aby korzyści z potencjalnej transakcji M&A trafiły do Akcjonariuszy w możliwie najszerszym zakresie