2024.03.26

Genomtec zabezpiecza środki finansowe w wysokości ponad 10 mln zł na przyspieszenie rozwoju projektu onkologicznego – Spółka pozyska kapitał od akcjonariuszy – założycieli oraz inwestora zagranicznego

Genomtec pozyska ponad 10 mln PLN, które w większości zostaną przeznaczone na przyspieszanie prac nad rozwojem projektu onkologicznego ...
2024.03.12

Genomtec wzmacnia Radę Nadzorczą, wprowadzając osoby posiadające duże doświadczenie branżowe i biznesowe

Genomtec S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało z dniem 12 marca 2024 r. do Rady Nadzorczej spółki ...