2023.01.25

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Genomtec S.A.

W najbliższych dniach spółka planuje złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Genomtec S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW.
2023.01.10

Wartość portfela własności intelektualnej Genomtec S.A. oszacowana na 191,336 mln EUR

Spółka otrzymała od niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez Spółkę portfela własności intelektualnej. Zgodnie z ...