2023.12.27

Genomtec zawarł umowę z PARP na dofinansowanie projektu onkologicznego o wartości blisko 40 mln zł

Spółka podpisała w dniu 22 grudnia 2023 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie ...