2017.09.29

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017

Szanowny Państwo w nawiązaniu do planowanego przez firmę GENOMTEC S.A. projektu „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej ...