2021.10.29

Genomtec składa prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego

Spółka złożyła dzisiaj do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, sporządzony w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji spółki ...
2021.10.28

Genomtec z piątym patentem na swój wynalazek

Spółka otrzymała decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o uzyskaniu ochrony patentowej na swój wynalazek, którym jest technologia ...