2022.03.22

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uwzględniła testy RT-LAMP w zaleceniach diagnostycznych dotyczących detekcji SARS-CoV-2

Spółka liczy na postęp w uzyskaniu refundacji testów genetycznych wykorzystywanych do wykrycia wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o metodę amplifikacji ...