Właściwa diagnoza,
we właściwym czasie,
i właściwej cenie.

Tworzymy Genomtec ID, mobilną platformę do diagnostyki genetycznej w miejscu opieki nad pacjentem. Skomercjalizowaliśmy pierwszy szybki zestaw diagnostyczny SARS-CoV-2.

Aktualności

2021.08.25

Genomtec dokonał zgłoszenia patentowego na zestaw starterów do wykrywania zakażeń bakteriami Salmonella enterica, jednych z najczęściej występujących chorób zakaźnych wśród ludzi i zwierząt

Spółka dokonała zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki zakażeń bakterią Salmonella enterica w technice LAMP. Zgłoszenie zostało dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Opracowana przez Genomtec technologia do wykrywania jest szybsza i mniej kosztowna niż obecnie wykorzystywane na rynku. Salmonellozy lub zatrucia pokarmowe, są jednymi […]

2021.08.16

Genomtec chce przenieść się na główny parkiet GPW

Genomtec S.A. wyraził zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań Spółki z alternatywnego rynku NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W związku z tym Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 13 września br. w celu podjęcia przez Akcjonariuszy Genomtec uchwały upoważniającej Zarząd do przeprowadzenia niezbędnych działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki. […]

2021.08.12

Flagowe rozwiązanie Genomtec wchodzi w decydującą fazę rozwoju – spółka podsumowuje działania w drugim kwartale

Spółka opublikowała raport za drugi kwartał 2021 r. Spółka podsumowała najważniejsze działania w tym postęp prac nad flagowym rozwiązaniem, tj. ultraszybką mobilną platformą diagnostyczną – Genomtec ID. W drugim kwartale Spółka przystosowała prototyp Genomtec ID do wersji przedprodukcyjnej, przeprowadziła testy kompatybilności elektromagnetycznej oraz kontynuowała rozwój molekularnych paneli diagnostycznych. Genomtec otrzymał również ochronę patentową na zestaw starterów […]

Nagrody