Właściwa diagnoza,
we właściwym czasie,
i właściwej cenie.

Jesteśmy twórcami Genomtec ID, mobilnej platformy do diagnostyki genetycznej w miejscu opieki nad pacjentem. Właśnie uzyskaliśmy znak CE-IVD dla GenomtecID Respiratory Panel 5-Plex (RP5-PLEX), który wykrywa wirusy i bakterie wywołujące infekcje dróg oddechowych, co jest jedynym tego typu rozwiązaniem w Europie. Zobacz więcej >>

Aktualności

2023.01.25

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Genomtec S.A.

W najbliższych dniach spółka planuje złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Genomtec S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW.

2023.01.10

Wartość portfela własności intelektualnej Genomtec S.A. oszacowana na 191,336 mln EUR

Spółka otrzymała od niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez Spółkę portfela własności intelektualnej. Zgodnie z przyjętą przez Dennemeyera normą DIN/ISO 77100 obejmującą 9 posiadanych przez Genomtec patentów i 26 zgłoszeń patentowych oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec […]

2022.11.30

Genomtec S.A. podpisał umowę z doradcą transakcyjnym – Clairfield Partners LLC

Genomtec S.A., spółka z branży technologii medycznych, specjalizująca się w rozwijaniu zaawansowanych technologii w obszarze diagnostyki genetycznej podpisała umowę z Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Przedmiotem umowy jest doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii. Clairfield posiada duże […]

Nagrody