2021.04.30

DCM DOLMED S.A. stanie się referencyjnym laboratorium dla produktów oferowanych przez Genomtec S.A.

Spółka podpisała umowę z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. – placówką wielospecjalistycznego lecznictwa otwartego we Wrocławiu i na ...
2021.04.22

Genomtec dokonuje kolejnego zgłoszenia patentowego w technologii LAMP potwierdzając realizację planu prac nad Genomtec ID

Dokonane zgłoszenie patentowe dotyczy autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej ...
2021.04.20

Specyficzność testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP/N CE-IVD Duo-Kit zgodna z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 7 kwietnia 2021

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała aktualizację 2.0 zaleceń p.t. „Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2”. Zalecenia ...