2023.12.27

Genomtec zawarł umowę z PARP na dofinansowanie projektu onkologicznego o wartości blisko 40 mln zł