2023.01.25

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Genomtec S.A.