2023.01.10

Wartość portfela własności intelektualnej Genomtec S.A. oszacowana na 191,336 mln EUR