2022.03.22

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uwzględniła testy RT-LAMP w zaleceniach diagnostycznych dotyczących detekcji SARS-CoV-2