2023.09.28

Genomtec rozszerza swoją platformę Genomtec ID na onkologię i złożył wniosek patentowy specyficzny dla diagnostyki onkologicznej