2021.04.20

Specyficzność testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP/N CE-IVD Duo-Kit zgodna z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 7 kwietnia 2021