2020.12.08

Przedłużenie współpracy z Synektik S.A.

Genomtec, innowacyjna polska spółka z obszaru medycznej diagnostyki genetycznej oraz Synektik, producent i dostawca zaawansowanych technologii medycznych, podpisały w dniu 7 grudnia 2020 r. aneks do umowy, na mocy którego współpraca obu podmiotów została przedłużona bezterminowo. Jednocześnie Synektik uzyskał wyłączność na terenie Polski na dystrybucję produkowanych przez Genomtec testów dwugenowych (Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit) do diagnostyki molekularnej w kierunku COVID-19. Testy Genomtec wykorzystują metodę izotermalną czasu rzeczywistego reakcji RT-LAMP, co umożliwia szybsze uzyskanie wyniku, niż w przypadku powszechnie stosowanych testów genetycznych bazujących na metodzie czasu rzeczywistego RT-PCR.

Według stanowiska Zarządu Genomtec S.A. kontynuowanie współpracy z Synektikiem pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu sprzedaży innowacyjnych testów genetycznych z Partnerem, który posiada duże doświadczenie oraz rozeznanie na polskim rynku laboratoryjnym, zarówno prywatnym jak i publicznym.