Raporty

Bieżące ESPI

14 lutego 2024

Raport bieżący ESPI nr 4/2024

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 12 marca 2024 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Geniomtec S.A. na dzień 12 marca 2024 roku
Projekty uchwał na NWZ Genomtec S.A. zwołane na dzień 12 marca 2024 roku
Projekt zmian Polityki Wynagrodzeń
Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej
12 lutego 2024

Raport bieżący ESPI nr 3/2024

Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek na terytorium Kanady
30 stycznia 2024

Raport bieżący ESPI nr 2/2024

Informacja o uznaniu przez NCBR projektu realizowanego przez Spółkę za zrealizowany
22 grudnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 29/2023

Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu onkologicznego
20 października 2023

Raport bieżący ESPI nr 28/2023

Pozytywna ocena przez PARP wniosku Spółki o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
23 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 26/2023

Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
11 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 25/2023

Nowa kadencja Zarządu GENOMTEC S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 25/2023 z dnia 11 sierpnia 2023
6 sierpnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 24/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 24/2023 z dnia 6 sierpnia 2023
27 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 23/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 23/2023 z dnia 27 lipca 2023
3 lipca 2023

Raport bieżący ESPI nr 22/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 22/2023 z dnia 3 lipca 2023
27 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 21/2023

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. powołanej na nową kadencję
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 21/2023 z dnia 27 czerwca 2023
27 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 20/2023

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2023 roku
27 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 19/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomtec S.A.
26 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 18/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 18/2023 z dnia 26 czerwca 2023
22 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 17/2023

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Tekst jednolity statutu GENOMTEC S.A.
1 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 16/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 16/2023 z dnia 1 czerwca 2023
1 czerwca 2023

Raport bieżący ESPI nr 15/2023

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii N oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii N
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 15/2023 z dnia 1 czerwca 2023
31 maja 2023

Raport bieżący ESPI nr 14/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2023 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Klauzula Informacyjna RODO
29 maja 2023

Raport bieżący ESPI nr 13/2023

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 13/2023 z dnia 29 maja 2023 roku
27 kwietnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 12/2023

Podsumowanie subskrypcji akcji serii M oraz informacja o wynikach oferty publicznej akcji Spółki prowadzonej przez Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu
26 kwietnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 11/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 11/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
24 kwietnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 10/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 10/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku
17 kwietnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 9/2023

Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę akcje serii M oraz na akcje Spółki sprzedawane w ramach oferty publicznej przez Leonarto Funds SCSp. Zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Leonarto Funds SCSp. Ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny oferowanych akcji
3 kwietnia 2023

Raport bieżący ESPI nr 8/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 8/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku
29 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 7/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomtec S.A.
28 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 6/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu
27 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. w dniu 27.03.2023 r.
Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 z dnia 27 marca 2023 roku
21 marca 2023

Raport bieżący ESPI nr 4/2023

Kontynuacja przeglądu opcji strategicznych – podział środków z potencjalnej sprzedaży technologii
28 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 3/2023

Zwołanie NWZA na dzień 27 marca 2023 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 27 marca 2023 roku
Opinia Zarządu GENOMTEC S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M z dnia 28 lutego 2023 roku
Opinia zarządu GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej
Projekty uchwał na NWZA 27 marca 2023 roku
Tekst jednolity Statutu
Zestawienie zmian statutu Spółki
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez GENOMTEC S.A. dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy
Wzór pełnomocnictwa
28 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 2/2023

Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
24 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 1/2023

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 rok
9 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 6/2023

Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
9 lutego 2023

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Dopuszczenie i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań
25 stycznia 2023

Raport bieżący ESPI nr 4/2023

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Genomtec S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
25 stycznia 2023

Raport bieżący ESPI nr 3/2023

Zmiana stanu posiadania
Załącznik do raportu
10 stycznia 2023

Raport bieżący ESPI nr 2/2023

Otrzymanie wyceny portfela praw własności intelektualnej posiadanego przez Genomtec
5 stycznia 2023

Raport bieżący ESPI nr 1/2023

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach
Załącznik do raportu
30 grudnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 32/2022

Zmiana stanu posiadania
Załącznik do raportu
28 grudnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 31/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach
Załącznik do raportu
28 grudnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 30/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach
Załącznik do raportu
28 grudnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 29/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące transakcji na akcjach
Załącznik do raportu
13 grudnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 28/2022

Zakończenie etapu finansowania Spółki oraz zawarcie umów pożyczek
30 listopada 2022

Raport bieżący ESPI nr 27/2022

Kontynuacja przeglądu opcji strategicznych – zawarcie umowy z doradcą transakcyjnym
26 listopada 2022

Raport bieżący ESPI nr 26/2022

Korekta numeracji raportu ESPI 16/2022 – Podpisanie umowy partnerstwa dotyczącej komercjalizacji platformy Genomtec ID na terenie Tajwanu
25 listopada 2022

Raport bieżący ESPI nr 25/2022

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15 listopada 2022

Raport bieżący ESPI nr 24/2022

Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek na terytorium Brazylii
28 października 2022

Raport bieżący ESPI nr 23/2022

Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 25 listopada 2022 roku
Projekty uchwał NWZA 25 listopada 2022 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Genomtec S.A. dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy
7 września 2022

Raport bieżący ESPI nr 22/2022

Wycena IP i opcje strategiczne
11 sierpnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 21/2022

Zmiana stanu posiadania
H. Roguszczak_Zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego
10 sierpnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 20/2022

Zmiana stanu posiadania
M. Tokarski_Zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego
10 sierpnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 19/2022

Zmiana stanu posiadania
Leonarto Funds SCSp_Zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego
10 sierpnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 18/2022

Podpisanie umowy partnerstwa dotyczącej komercjalizacji platformy Genomtec® ID na terenie Tajwanu.
30 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 17/2022

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz mieli co najmniej 5% głosów
29 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 16/2022

Otrzymanie od Europejskiego Urzędu Patentowego ochrony patentowej na wynalazek
27 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 15/2022

Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży Genomtec® ID
23 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 14/2022

Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego ESPI numer 14/2022
Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego ESPI numer 14/2022
15 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 13/2022

Zmiana stanu posiadania
Zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego
8 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 12/2022

Wprowadzenie do obrotu Genomtec® ID
3 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 11/2022

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o liczbie akcji i głosów
1 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 10/2022

Stanowisko Spółki w zakresie pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących zgłoszenia Genomtec ID
1 czerwca 2022

Raport bieżący ESPI nr 9/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące pożyczki akcji
Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporzadzenia MAR
11 maja 2022

Raport bieżący ESPI nr 8/2022

Zawarcie umowy pożyczki
2 maja 2022

Raport bieżący ESPI nr 7/2022

Zmiana stanu posiadania
Zmiana stanu posiadania załącznik
29 kwietnia 2022

Raport bieżący ESPI nr 6/2022

Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży Genomtec® ID
18 lutego 2022

Raport bieżący ESPI nr 5/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące pożyczki akcji
18 lutego 2022

Raport bieżący ESPI nr 4/2022

Uzyskanie informacji o planowanym zawarciu umowy pożyczki akcji pomiędzy Prezesem Zarządu Emitenta a inwestorem
14 lutego 2022

Raport bieżący ESPI nr 3/2022

Rozpoczęcie badań porównawczych
20 stycznia 2022

Raport bieżący ESPI nr 2/2022

Otrzymanie decyzji o udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek
12 stycznia 2022

Raport bieżący ESPI nr 1/2022

Rozpoczęcie pilotażowej produkcji analizatorów Genomtec®ID w Wielkiej Brytanii
24 grudnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 31/2021

Przyspieszenie procesu komercjalizacji platformy Genomtec® ID oraz zawarcie umów pożyczek w związku z finansowaniem przyspieszenia działań projektowych
29 listopada 2021

Raport bieżący ESPI nr 30/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie metody przekazywania i pomiaru ciepła do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO)
19 listopada 2021

Raport bieżący ESPI nr 29/2021

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021
19 listopada 2021

Raport bieżący ESPI nr 29/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, sposobu wykrywania infekcji oraz zastosowanie zestawu starterów do genetycznej diagnostyki wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 (HPV16)
5 listopada 2021

Raport bieżący ESPI nr 28/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
3 listopada 2021

Raport bieżący ESPI nr 27/2021

Planowane przyspieszenie procesu komercjalizacji platformy Genomtec® ID
29 października 2021

Raport bieżący ESPI nr 26/2021

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki Genomtec S.A.
28 października 2021

Raport bieżący ESPI nr 25/2021

Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na zestaw do kontroli temperatury na terytorium RP
8 października 2021

Raport bieżący ESPI nr 24/2021

Zwołanie NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
Projekty uchwał NWZA 5 listopada 2021 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Załącznik do projektu uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
21 września 2021

Raport bieżący ESPI nr 23/2021

Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek na terytorium Japonii
13 września 2021

Raport bieżący ESPI nr 22/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
25 sierpnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 21/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki Salmonella enterica sp. w technice LAMP
16 sierpnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 20/2021

Zwołanie NWZA na dzień 13 września 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GENOMTEC S.A. na dzień 13 września 2021 roku
Projekty uchwał na NWZA 13 września 2021 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
16 sierpnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 19/2021

Decyzja Zarządu o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW
6 sierpnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 18/2021

Otrzymanie od TÜV Rheinland certyfikatu ISO 13485
20 lipca 2021

Raport bieżący ESPI nr 17/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
7 lipca 2021

Raport bieżący ESPI nr 16/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki Neisseria Meningitidis (meningokok, dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) w technice LAMP
30 czerwca 2021

Raport bieżący ESPI nr 15/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
23 czerwca 2021

Raport bieżący ESPI nr 14/2021

Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 20.07.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.07.20
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
21 czerwca 2021

Raport bieżący ESPI nr 13/2021

Podpisanie umowy ze specjalistycznym ośrodkiem klinicznym w Gliwicach o włączeniu do badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-PCR
2 czerwca 2021

Raport bieżący ESPI nr 12/2021

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2021 roku
25 maja 2021

Raport bieżący ESPI nr 11/2021

Podpisanie umowy z Centrum Patologii Molekularnej Cellgen, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aurimed na wykonanie badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażań SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-PCR
17 maja 2021

Raport bieżący ESPI nr 10/2021

Wprowadzenie do obrotu testu diagnostycznego Genomtec® SARS-Cov-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit
10 maja 2021

Raport bieżący ESPI nr 9/2021

Otrzymanie ochrony patentowej na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy
30 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 8/2021

Podpisanie umowy o współpracy mającej na celu otwarcie laboratorium diagnostycznego używającego produktów i korzystającego z know-how Emitenta
28 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 7/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
22 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 6/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA (Gronkowca złocistego opornego na metycylinę) w technice LAMP
31 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 5/2021

Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit
29 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 4/2021

Zwołanie NWZA na dzień 28 kwietnia 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec
Wyliczenie zmian statutu
Projekt tekstu jednolitego statutu
Wzór pełnomocnictwa
Wzór formularza
Informacja o liczbie akcji i głosów
25 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 3/2021

Podpisanie umowy z warszawskim szpitalem klinicznym na wykonanie badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-P
12 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 2/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki bakteryjnego zakażenia przenoszonego drogą płciową w technice LAMP
8 lutego 2021

Raport bieżący ESPI nr 1/2021

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Bieżące EBI

10 marca 2023

Raport bieżący EBI nr 1/2023

Genomtec Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
10 lutego 2023

Raport bieżący EBI nr 3/2023

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
31 stycznia 2023

Raport bieżący EBI nr 2/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
20 stycznia 2023

Raport bieżący EBI nr 1/2023

Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta
Załącznik nr 1 do raportu
Załącznik nr 2 do raportu
28 grudnia 2022

Raport bieżący EBI nr 25/2022

Zakończenie subskrypcji akcji serii L
28 grudnia 2022

Raport bieżący EBI nr 24/2022

Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
26 listopada 2022

Raport bieżący EBI nr 23/2022

Korekta raportu 22 (Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku)
Treść uchwał podjętych przez NWZA 25 listopada 2022 roku
25 listopada 2022

Raport bieżący EBI nr 22/2022

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku
10 listopada 2022

Raport bieżący EBI nr 21/2022

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku
28 października 2022

Raport bieżący EBI nr 20/2022

Korekta raportu 19/2022 (Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku)
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 25 listopada 2022 roku
Projekty uchwał NWZA 25 listopada 2022 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Genomtec S.A. dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy
28 października 2022

Raport bieżący EBI nr 19/2022

Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 25 listopada 2022 roku
Projekty uchwał NWZA 25 listopada 2022 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Genomtec S.A. dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy
17 października 2022

Raport bieżący EBI nr 18/2022

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2022 r.
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Raport pierwotny Q2 2022
17 października 2022

Raport bieżący EBI nr 17/2022

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 r.
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Raport pierwotny Q1 2022
12 sierpnia 2022

Raport bieżący EBI nr 16/2022

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Jednostkowy raport okresowy II kwartał 2022 roku
1 sierpnia 2022

Raport bieżący EBI nr 15/2022

Rejestracja zmian statutu
Załącznik nr 1 – zmiany statutu
Tekst jednolity statutu GENOMTEC S.A.
11 lipca 2022

Raport bieżący EBI nr 14/2022

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
7 lipca 2022

Raport bieżący EBI nr 13/2022

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 r.
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Raport pierwotny Q1 2022
6 lipca 2022

Raport bieżący EBI nr 12/2022

Zakończenie subskrypcji akcji serii K
30 czerwca 2022

Raport bieżący EBI nr 11/2022

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 11/2022
3 czerwca 2022

Raport bieżący EBI nr 10/2022

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o liczbie akcji i głosów
1 czerwca 2022

Raport bieżący EBI nr 9/2022

Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
25 maja 2022

Raport bieżący EBI nr 8/2022

Raport roczny za rok 2021 Genomtec S.A.
GENOMTEC S.A. raport roczny za rok 2021
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
23 maja 2022

Raport bieżący EBI nr 7/2022

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2021 rok
16 maja 2022

Raport bieżący EBI nr 6/2022

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Genomtec S.A.
GENOMTEC S.A. raport Q1 2022
11 maja 2022

Raport bieżący EBI nr 5/2022

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
11 lutego 2022

Raport bieżący EBI nr 4/2022

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku Genomtec S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe GENOMTEC S.A. za IV kwartał 2021 roku
27 stycznia 2022

Raport bieżący EBI nr 3/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
24 stycznia 2022

Raport bieżący EBI nr 2/2022

Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Emitenta
24 stycznia 2022

Raport bieżący EBI nr 1/2022

Zmiana adresu Emitenta
8 listopada 2021

Raport bieżący EBI nr 23/2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Genomtec S.A.
Podsumowanie Q3 2021 i plany rozwoju
5 listopada 2021

Raport bieżący EBI nr 22/2021

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 5 listopada 2021 roku
Uchwała nr 01/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4 listopada 2021

Raport bieżący EBI nr 21/2021

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii H
28 października 2021

Raport bieżący EBI nr 19/2021

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
8 października 2021

Raport bieżący EBI nr 18/2021

Zwołanie NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
Projekty uchwał NWZA 5 listopada 2021 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Załącznik do projektu uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
13 września 2021

Raport bieżący EBI nr 17/2021

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 13 września 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 17/2021 z dnia 13 września 2021 roku, treść uchwał podjętych przez NWZA
16 sierpnia 2021

Raport bieżący EBI nr 16/2021

Zwołanie NWZA na dzień 13 września 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GENOMTEC S.A. na dzień 13 września 2021 roku
Projekty uchwał na NWZA 13 września 2021 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
12 sierpnia 2021

Raport bieżący EBI nr 15/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
GENOMTEC S.A. raport Q2 2021
20 lipca 2021

Raport bieżący EBI nr 14/2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Załącznik do raportu bieżącego EBI 14/2021
20 lipca 2021

Raport bieżący EBI nr 13/2021

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 20 lipca 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 13/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku. Treść uchwał podjętych przez NWZA 20 lipca 2021 roku
30 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 12/2021

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 12/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Treść projektów uchwał.
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 12/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Treść uchwał podjętych.
23 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 11/2021

Rezygnacja Członka Zarządu
23 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 10/2021

Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 20.07.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.07.20
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
15 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 9/2021

Rejestracja przez Sąd zmian statutu GENOMTEC S.A.
Odpis z KRS
Treść dotychczasowych i zmienionych postanowień statutu Emitenta
Tekst jednolity statutu GENOMTEC S.A.
2 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 8/2021

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu WZA GENOMTEC S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
Projekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2021 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2020
Wniosek Zarządu GENOMTEC S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2020
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
31 maja 2021

Raport bieżący EBI nr 7/2021

Powołanie Członka Zarządu
Załącznik do raportu bieżącego EBI 7/2021
27 maja 2021

Raport bieżący EBI nr 6/2021

Raport roczny za rok 2020 Genomtec S.A.
GENOMTEC S.A. raport roczny za rok 2020
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
12 maja 2021

Raport bieżący EBI nr 5/2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Genomtec S.A.
GENOMTEC S.A. raport Q1 2021
28 kwietnia 2021

Raport bieżący EBI nr 4/2021

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 28 kwietnia 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 4/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Treść uchwał podjętych przez NWZA.
29 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 3/2021

Zwołanie NWZA na dzień 28 kwietnia 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec
Wyliczenie zmian statutu
Projekt tekstu jednolitego statutu
Wzór pełnomocnictwa
Wzór formularza
Informacja o liczbie akcji i głosów
12 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 2/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
5 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 1/2021

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Okresowe

Kwartalne

28 listopada 2023

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023

Genomtec S.A. sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za III kwartał 2023 roku
29 maja 2023

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku

Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za I kwartał 2023 roku
10 listopada 2022

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12 sierpnia 2022

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku
16 maja 2022

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
11 lutego 2022

Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Skrócone sprawozdanie finansowe GENOMTEC S.A. za IV kwartał 2021 roku
8 listopada 2021

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Podsumowanie Q3 2021 i plany rozwoju
12 sierpnia 2021

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku

GENOMTEC S.A. raport Q2 2021
12 maja 2021

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 roku

GENOMTEC S.A. raport Q1 2021

Okresowe

Półroczne

29 września 2023

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GENOMTEC S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2023 ROKU

Okresowe

Roczne

2 maja 2023

Raport roczny za rok 2022 Genomtec S.A.

Raport roczny za 2022 r.
25 maja 2022

Raport roczny za rok 2021 Genomtec S.A.

GENOMTEC S.A. raport roczny za rok 2021
27 maja 2021

Raport roczny za rok 2020 Genomtec S.A.

GENOMTEC S.A. raport roczny za rok 2020
14 lipca 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

9 lipca 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

17 lipca 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019

18 czerwca 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

27 marca 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

25 czerwca 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018

Kalendarium

Zarząd Spółki Genomtec S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: 

  • raport roczny za 2022 rok: 2 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 29 maja 2023 r.
  • raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 29 września 2023 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 28 listopada 2023 r.

 

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych Genomtec S.A. w 2023 roku:

  • raport roczny za 2022 rok: 2 kwietnia – 2 maja 2023 r.*
  • raport za I kwartał 2023 roku: 29 kwietnia – 29 maja 2023 r.*
  • raport za I półrocze 2023 roku: 30 sierpnia – 29 września 2023 r.
  • raport za III kwartał 2023 roku: 29 października – 28 listopada 2023 r.*

* okres zamknięty obowiązuje do momentu publikacji raportu okresowego we wskazanym dniu

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.