Raporty

Bieżące ESPI

8 października 2021

Raport bieżący ESPI nr 24/2021

Zwołanie NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
Projekty uchwał NWZA 5 listopada 2021 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Załącznik do projektu uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
21 września 2021

Raport bieżący ESPI nr 23/2021

Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek na terytorium Japonii
13 września 2021

Raport bieżący ESPI nr 22/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
25 sierpnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 21/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki Salmonella enterica sp. w technice LAMP
16 sierpnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 20/2021

Zwołanie NWZA na dzień 13 września 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GENOMTEC S.A. na dzień 13 września 2021 roku
Projekty uchwał na NWZA 13 września 2021 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
16 sierpnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 19/2021

Decyzja Zarządu o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW
6 sierpnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 18/2021

Otrzymanie od TÜV Rheinland certyfikatu ISO 13485
20 lipca 2021

Raport bieżący ESPI nr 17/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
7 lipca 2021

Raport bieżący ESPI nr 16/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki Neisseria Meningitidis (meningokok, dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) w technice LAMP
30 czerwca 2021

Raport bieżący ESPI nr 15/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
23 czerwca 2021

Raport bieżący ESPI nr 14/2021

Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 20.07.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.07.20
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
21 czerwca 2021

Raport bieżący ESPI nr 13/2021

Podpisanie umowy ze specjalistycznym ośrodkiem klinicznym w Gliwicach o włączeniu do badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-PCR
2 czerwca 2021

Raport bieżący ESPI nr 12/2021

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2021 roku
25 maja 2021

Raport bieżący ESPI nr 11/2021

Podpisanie umowy z Centrum Patologii Molekularnej Cellgen, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aurimed na wykonanie badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażań SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-PCR
17 maja 2021

Raport bieżący ESPI nr 10/2021

Wprowadzenie do obrotu testu diagnostycznego Genomtec® SARS-Cov-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit
10 maja 2021

Raport bieżący ESPI nr 9/2021

Otrzymanie ochrony patentowej na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy
30 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 8/2021

Podpisanie umowy o współpracy mającej na celu otwarcie laboratorium diagnostycznego używającego produktów i korzystającego z know-how Emitenta
28 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 7/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
22 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 6/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA (Gronkowca złocistego opornego na metycylinę) w technice LAMP
31 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 5/2021

Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit
29 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 4/2021

Zwołanie NWZA na dzień 28 kwietnia 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec
Wyliczenie zmian statutu
Projekt tekstu jednolitego statutu
Wzór pełnomocnictwa
Wzór formularza
Informacja o liczbie akcji i głosów
25 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 3/2021

Podpisanie umowy z warszawskim szpitalem klinicznym na wykonanie badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-P
12 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 2/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki bakteryjnego zakażenia przenoszonego drogą płciową w technice LAMP
8 lutego 2021

Raport bieżący ESPI nr 1/2021

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Bieżące EBI

8 października 2021

Raport bieżący EBI nr 18/2021

Zwołanie NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
Projekty uchwał NWZA 5 listopada 2021 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
Załącznik do projektu uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
13 września 2021

Raport bieżący EBI nr 17/2021

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 13 września 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 17/2021 z dnia 13 września 2021 roku, treść uchwał podjętych przez NWZA
16 sierpnia 2021

Raport bieżący EBI nr 16/2021

Zwołanie NWZA na dzień 13 września 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GENOMTEC S.A. na dzień 13 września 2021 roku
Projekty uchwał na NWZA 13 września 2021 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
12 sierpnia 2021

Raport bieżący EBI nr 15/2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
GENOMTEC S.A. raport Q2 2021
20 lipca 2021

Raport bieżący EBI nr 14/2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Załącznik do raportu bieżącego EBI 14/2021
20 lipca 2021

Raport bieżący EBI nr 13/2021

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 20 lipca 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 13/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku. Treść uchwał podjętych przez NWZA 20 lipca 2021 roku
30 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 12/2021

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 12/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Treść projektów uchwał.
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 12/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Treść uchwał podjętych.
23 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 11/2021

Rezygnacja Członka Zarządu
23 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 10/2021

Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 20.07.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.07.20
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
15 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 9/2021

Rejestracja przez Sąd zmian statutu GENOMTEC S.A.
Odpis z KRS
Treść dotychczasowych i zmienionych postanowień statutu Emitenta
Tekst jednolity statutu GENOMTEC S.A.
2 czerwca 2021

Raport bieżący EBI nr 8/2021

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu WZA GENOMTEC S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
Projekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2021 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2020
Wniosek Zarządu GENOMTEC S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2020
Wzór pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów
31 maja 2021

Raport bieżący EBI nr 7/2021

Powołanie Członka Zarządu
Załącznik do raportu bieżącego EBI 7/2021
27 maja 2021

Raport bieżący EBI nr 6/2021

Raport roczny za rok 2020 Genomtec S.A.
GENOMTEC S.A. raport roczny za rok 2020
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
12 maja 2021

Raport bieżący EBI nr 5/2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Genomtec S.A.
GENOMTEC S.A. raport Q1 2021
28 kwietnia 2021

Raport bieżący EBI nr 4/2021

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 28 kwietnia 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 4/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Treść uchwał podjętych przez NWZA.
29 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 3/2021

Zwołanie NWZA na dzień 28 kwietnia 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec
Wyliczenie zmian statutu
Projekt tekstu jednolitego statutu
Wzór pełnomocnictwa
Wzór formularza
Informacja o liczbie akcji i głosów
12 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 2/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
5 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 1/2021

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Okresowe

Kwartalne

12 sierpnia 2021

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku

GENOMTEC S.A. raport Q2 2021
12 maja 2021

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 roku

GENOMTEC S.A. raport Q1 2021

Okresowe

Półroczne

Spółka nie opublikowała jeszcze raportu półrocznego

Okresowe

Roczne

27 maja 2021

Raport roczny za rok 2020 Genomtec S.A.

GENOMTEC S.A. raport roczny za rok 2020
14 lipca 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

9 lipca 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

17 lipca 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019

18 czerwca 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

27 marca 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

25 czerwca 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018

Kalendarium

Najbliższe NWZA Genomtec S.A. odbędzie się 5 listopada 2021 roku.
Sprawdź w sekcji Walne Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Genomtec S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach: 

  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 12 maja 2021 r. 
  • raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r. 
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.