Raporty

Bieżące ESPI

10 maja 2021

Raport bieżący ESPI nr 9/2021

Otrzymanie ochrony patentowej na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy
30 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 8/2021

Podpisanie umowy o współpracy mającej na celu otwarcie laboratorium diagnostycznego używającego produktów i korzystającego z know-how Emitenta
28 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 7/2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
22 kwietnia 2021

Raport bieżący ESPI nr 6/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA (Gronkowca złocistego opornego na metycylinę) w technice LAMP
31 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 5/2021

Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit
29 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 4/2021

Zwołanie NWZA na dzień 28 kwietnia 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec
Wyliczenie zmian statutu
Projekt tekstu jednolitego statutu
Wzór pełnomocnictwa
Wzór formularza
Informacja o liczbie akcji i głosów
25 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 3/2021

Podpisanie umowy z warszawskim szpitalem klinicznym na wykonanie badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-P
12 marca 2021

Raport bieżący ESPI nr 2/2021

Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki bakteryjnego zakażenia przenoszonego drogą płciową w technice LAMP
8 lutego 2021

Raport bieżący ESPI nr 1/2021

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Bieżące EBI

12 maja 2021

Raport bieżący EBI nr 5/2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Genomtec S.A.
28 kwietnia 2021

Raport bieżący EBI nr 4/2021

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 28 kwietnia 2021 roku
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 4/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Treść uchwał podjętych przez NWZA.
29 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 3/2021

Zwołanie NWZA na dzień 28 kwietnia 2021 roku
Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec
Wyliczenie zmian statutu
Projekt tekstu jednolitego statutu
Wzór pełnomocnictwa
Wzór formularza
Informacja o liczbie akcji i głosów
12 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 2/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
5 marca 2021

Raport bieżący EBI nr 1/2021

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Okresowe

Kwartalne

12 maja 2021

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Okresowe

Półroczne

Spółka nie opublikowała jeszcze raportu półrocznego

Okresowe

Roczne

14 lipca 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

9 lipca 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

17 lipca 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019

18 czerwca 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

27 marca 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

25 czerwca 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018

Kalendarium

Najbliższe NWZA Genomtec S.A. odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku.
Sprawdź w sekcji Walne Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Genomtec S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach: 

  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 12 maja 2021 r. 
  • raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r. 
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.