Akcje

Liczba akcji

Liczba akcji wszystkich emisji 8 158 540, w tym:

  • 1 000 000 akcji serii A, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 142 860 akcji serii B, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 4 000 000 akcji serii C, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 583 670 akcji serii D, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 85 900 akcji serii E, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 76 000 akcji serii F, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 710 110 akcji serii G, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 830 000 akcji serii H, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 730 000 akcji serii J, akcje nie są uprzywilejowane.

Akcjonariat

RAZEM 8 158 540 8 158 540
Akcje wprowadzone do obrotu 7 328 540 7 328 540
Akcjonariusz Liczba akcji % głosów
Leonarto Funds SCSp 1 650 620 20,23%
Miron Tokarski 1 456 791 17,86%
Małgorzata Małodobra-Mazur 438 360 5,37%
Konrad Krajewski 427 860 5,24%
Henryk Roguszczak 408 360 5,01%
Pozostali 3 776 549 46,29%

 

Animator Akcji Genomtec SA

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, NIP 526-10-26-828, kapitał zakładowy w wysokości 23.640.000,00 PLN opłacony w całości.

Notowania

|
Cena akcji

PLN
Zmiana

%

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wpisie kapitału warunkowego Pobierz

Wezwania

Zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 24 września 2020 Pobierz
Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 15 października 2020 Pobierz
Trzecie wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 19 stycznia 2021 Pobierz
Czwarte wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 11 lutego 2021 Pobierz
Piąte wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 26 lutego 2021 Pobierz

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Pobierz
Suplement nr 1 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 2 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 3 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 4 do Memorandum Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 1 Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 2 Pobierz

Dokument Informacyjny

Dokument informacyjny Pobierz
Prezentacja Spółki Pobierz

Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 5 listopada 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku Pobierz
Projekty uchwał NWZA 5 listopada 2021 roku Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz
Załącznik do projektu uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 13 września 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GENOMTEC S.A. na dzień 13 września 2021 roku Pobierz
Projekty uchwał na NWZA 13 września 2021 roku Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 20 lipca 2021 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 20.07.2021 Pobierz
Projekty uchwał NWZA 2021.07.20 Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz głosowania przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu WZA GENOMTEC S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku Pobierz
Projekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2021 roku Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2020 Pobierz
Wniosek Zarządu GENOMTEC S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2020 Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 28 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021 Pobierz
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec Pobierz
Wyliczenie zmian statutu Pobierz
Projekt tekstu jednolitego statutu Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Wzór formularza Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Pozostałe ogłoszenia o zwołaniu NWZA Genomtec S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 29 grudnia 2020 roku Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 15 stycznia 2021 roku Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku Pobierz