2022.01.12

Genomtec rozpoczyna pilotażową produkcję analizatorów Genomtec®ID