2018.04.13

Genomtec realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej

Projekt pn. „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz mobilnego urządzenia diagnostycznego do jego realizacji” dofinansowany został z Funduszy Europejskich. Celem jego jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku dotyczącego innowacyjnego sposobu detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz mobilnego urządzenia diagnostycznego do jego realizacji służącego do diagnostyki zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz detekcji mutacji genetycznych. Genomtec w ramach projektu dokonana 4-ech zgłoszeń patentowych: w procedurze europejskiej, w procedurze międzynarodowej PCT, w tym zgłoszenie w Japonii, Brazylii, Chinach oraz  zgłoszenie w procedurze krajowej na rynku USA i w Kanadzie.

Dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy POIR.02.03.04-02-0004/17 

Wartość projektu: 954 260,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 396 390 PLN