2018.01.08

Genomtec z Dolnośląskiem Bonem na Innowacje

Genomtec rozpoczął współpracę z wydziałem Chemii Politechniki Wrocławskiej w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowacje. Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie wstępnych badań oryginalnej, innowacyjnej wielodziałowej mikrokomory reakcyjnej do prowadzenia multipleksowanej reakcji powielania fragmentów kwasów nukleinowych,

Projekt Dolnośląski Bon na Innowacje jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17

Wartość projektu: 82 010,00 PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 62 737,65 PLN
budżet Województwa Dolnośląskiego: 11 071,35 PLN