2017.01.03

Pierwsze zgłoszenie patentowe Genomtec SA

Z przyjemnością informujemy, że 21. grudnia 2016 r. dokonaliśmy w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia wynalazku „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji” (Numer zgłoszenia P.419907). Przedmiot zgłoszenia stanowi fundament technologii opracowywanej w ramach działalności naszej spółki. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do wynalazku jest Genomtec SA.
W najbliższych czasie planujemy także uzyskanie ochrony wzoru użytkowego dot. urządzenia diagnostycznego, co pozwoli na jeszcze lepsze zabezpieczenie opracowanego przez nas rozwiązania przed konkurencją.
Aktualnie prowadzimy wspólnie z renomowaną kancelarią rzeczników patentowych prace w zakresie opracowania długofalowej strategii ochrony własności intelektualnej powstającej w ramach Genomtec SA.