2020.11.17

Nowa generacja dwugenowych testów na SARS-CoV-2 już w ofercie Genomtec

Nasze ulepszone, dwugenowe testy w technice RT-LAMP (z wykorzystaniem odczytu fluorescencji w czasie rzeczywistym) wykrywają SARS-CoV-2 w próbkach klinicznych w zaledwie 12-20 minut. Jest to szybsza i nowocześniejsza alternatywa dla testów w technice RT-PCR. Do przeprowadzenia testu wystarczy próbka śliny (lub wymaz pobrany przez samego pacjenta lub przez personel medyczny), co oznacza znaczne uproszczenie i mniejszą inwazyjność procesu uzyskania próbki materiału biologicznego.

Dzięki szybkim i wiarygodnym testom będzie można kilkukrotnie zwiększyć możliwości diagnostyczne w kierunku rozpoznania wirusa SARS-CoV-2 zachowując wszelkie lokalne, jaki i międzynarodowe zalecenia testowania genetycznego w diagnostyce klinicznej SARS-CoV-2.

Testy Genomtec są kompatybilne z urządzeniami (Real-Time PCR) już posiadanymi przez laboratoria, co może rozwiązać problem udrożnienia systemu badań bez dodatkowych nakładów w infrastrukturę oraz bez konieczności pozyskiwania dodatkowego personelu. Możemy zwiększyć przepustowość każdego laboratorium o niemal 50% względem najszybszych testów RT-PCR, lub oszczędzić 33% czasu diagnostycznego potrzebnego do wykonania takie samej ilości analiz genetycznych.