2020.08.31

Planujemy zadebiutować pod koniec 2020 r. na rynku NewConnect, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Uprzejmie informujemy o naszych planach związanych z dostosowaniem organizacji do funkcjonowania w formie spółki publicznej oraz podjęcie kroków zabezpieczających spełnienie wszystkich wymogów regulacyjnych,  celem debiutu giełdowego na rynku NewConnect do końca 2020 r. Nasza decyzja o dalszym rozwoju Spółki oraz pozyskanie dalszego finansowania z wykorzystaniem giełdy została podjęta na podstawie obserwacji jak polski rynek kapitałowy zmieniał się przez ostatnie lata. Wydaje się, że polska giełda dojrzewa, a projekty innowacyjne – takie jak Genomtec ID – są coraz częściej dostrzegane i doceniane przez polskich inwestorów, a także oferują potencjalnie większe zyski inwestycyjne dla akcjonariuszy (niż standardowe instrumenty oszczędnościowo-inwestycyjne). Poza tym obecne otoczenie rynkowe i społeczne sprzyja rozwojowi urządzeń diagnostycznych. Naszym celem jest pozyskanie dalszych środków na rozwój oraz komercjalizację flagowego rozwiązania Spółki, mobilnej genetycznej platformy diagnostycznej Genomtec ID. Nie bez znaczenia jest też fakt komercjalizacji szybkiego laboratoryjnego testu genetycznego w kierunku detekcji wirusa SARS-CoV-2, co umożliwia dalsze finansowanie badań z tego źródła. Naszym partnerem w procesie wprowadzenia akcji na NewConnect będzie Grupa INC, włączając Dom Maklerski INC, który będzie aktywny w obszarze przeprowadzania emisji akcji.