2018.03.25

Zapytanie ofertowe: Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych

Szanowny Państwo w nawiązaniu do planowanego przez firmę GENOMTEC S.A. projektu „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych”, który docelowo ma być współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020; Poddziałanie 1.1.1 uruchomiony został nabór na wybór opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych / Developing a technology and a portable diagnostic device based on lab-on-chip analysis system to detect infectious diseases.

Ofertę znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/2290