2018.03.16

Zapytanie ofertowe: Usługa przeprowadzenia molekularnych badań laboratoryjnych

Szanowny Państwo w nawiązaniu do planowanego przez firmę GENOMTEC S.A. projektu „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych”, który docelowo ma być współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020; Poddziałanie 1.1.1 uruchomiony został nabór na wybór wykonawcy przeprowadzenia molekularnych badań laboratoryjnych.

Ofertę znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1981