2017.12.07

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017

Szanowni Państwo

w nawiązaniu do planowanego przez firmę GENOMTEC S.A. projektu związanego z rozszerzeniem ochrony patentowej zgłoszeń patentowych spółki, uruchomiony został nabór na wybór zakup usług rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji, reprezentacji przed właściwymi urzędami oraz tłumaczenia pisemnego dokumentacji na potrzeby uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz mobilnego urządzenia diagnostycznego do jego realizacji w procedurach:

– procedurze krajowej na rynku USA i Kanady,

– procedurze międzynarodowej PCT,

– procedurze PCT na rynku Chin, Brazylii i Japonii

– procedurze europejskiej.

Ofertę można przesłać pocztą na adres: GENOMTEC S.A., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław lub mailowo na adres: office@old.genomtec.com.

Termin składania ofert upływa 14.12.2017 do godziny 23:59.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017

Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu