2017.10.31

Wyniki przetargu: zapytanie ofertowe nr 1/09/2017

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/09/2017 dotyczącego naboru na wykonawcę usługi molekularnych badań laboratoryjnych metodą odniesienia – qPCR z wykorzystaniem testów posiadających certyfikat CE-IVD oraz określenie parametrów diagnostycznych mobilnego urządzenia diagnostycznego, działającego w oparciu o technikę izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na technologii lab-on-chip, do wstępnego wykrywania chorób zakaźnych”, który docelowo ma być współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020; Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wyłonioną w toku postępowania ofertę złożył Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy.