2017.09.29

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017

Szanowny Państwo

w nawiązaniu do planowanego przez firmę GENOMTEC S.A. projektu „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na technologii lab-on-chip, do wstępnego wykrywania chorób zakaźnych”, który docelowo ma być współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020; Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” uruchomiony został nabór na wybór wykonawcy przeprowadzenia molekularnych badań laboratoryjnych.

Ofertę można przesłać pocztą na adres: GENOMTEC S.A., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław lub mailowo na adres: office@old.genomtec.com.

Termin składania ofert upływa 30.10.2017 do godziny 23:59.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_GENOMTEC_29.09.2017

Zal_nr_1_formularz_ofertowy_29_09_2017

Zal_nr_2_zestawienie_dorobku_oraz_potencjalu_29_09_2017

Zal_nr_3_oświadczenie_wykonawcy_o_potencjale_29_09_2017

Zal_nr_4_oswiadczenie_o_braku_powiązań_29_09_2017

Zal_nr_5_wzor_umowy_warunkowej_29_09_2017