2017.05.30

Aktualizacja Zapytania Ofertowego NR 1/5/2017 z dnia 25.05.2017

Genomtec S.A. informuje, że w dniu 30.05.2017 r. dokonano modyfikacji treści Zapytania ofertowego nr 1/5/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zmiana dotyczy dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych etapów usługi badawczej opisanych w Zapytaniu ofertowym.

Poniżej znajduje się zmodyfikowane zapytanie ofertowe wraz z Załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy (pozostałe załączniki pozostają bez zmian).

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem powyższej zmiany wydłużeniu do 29.06.2017 r. uległ termin składania ofert.
Zaktualizowane załączniki:
Zal nr 1 formularz ofertowy 30.05.2017 aktualizacja
ZAPYTANIE OFERTOWE GENOMTEC 30.05.2017 aktualizacja