2017.05.25

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2017

Genomtec S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu pod nazwą: Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na technologii lab-on-chip, do wstępnego wykrywania chorób zakaźnych.

Skrót przedmiotu zamówienia:

Badania nad kartą reakcyjną opartą o mikroprzepływy oraz mikrostruktury. Prac badawczo-rozwojowych powinny się składać z następujących etapów:

  1. Zaprojektowanie oraz stworzenie modelu działające karty reakcyjnej.
  2. Testy modelu działającej karty reakcyjnej oraz przygotowanie dokumentacji technicznej.
  3. Wprowadzenie ewentualnych zmian w modelu karty reakcyjnej.
  4. Przygotowanie prototypu karty reakcyjnej wraz z dokumentacją techniczną.
  5. Dostosowanie prototypu karty reakcyjnej do masowej produkcji.

Szczegółowy informacje, czas realizacji oraz dane dotyczące zapytania ofertowego znajdą Państwo w załączniku:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_GENOMTEC_25.05.2017

Załączniki dodatkowe do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy,

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań,

Załącznik nr 4 – zestawienie dorobku oraz potencjału,

Termin składania ofert: do dnia 26 czerwca 2017 r.

Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego: GENOMTEC S.A.,
Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego
przy ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław lub mailowo na adres: office@old.genomtec.com.