GENOMTECBiuro:
Genomtec SA
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

NIP: 8992809452

E-mail: office@genomtec.com

Laboratorium:
Zakład Technik Molekularnych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52
50-368 Wrocław