2018.09.03

Genomtec wyróżniony w programie grantowym Climate-KIC Accelerator Programme

Genomtec znalazł się w grupie czterech startupów, których rozwiązania zostały docenione i nagrodzone przez jury największego europejskiego programu grantowego Climate-KIC Accelerator Programme. Dofinansowanie ze środków programu Horyzont 2020, w wysokości 20 tys. EUR zostanie przeznaczone na dalszy rozwój technologii stosowanej w Genomtec Fresh, umożliwiającej   szybką diagnostykę patogenów obecnych w glebie, roślinach, wodzie i żywności.

Horyzont 2020 jest największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld EUR. Celem programu jest rozwój spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Grant przyznany Genomtec będzie przekazywany zaliczkowo w pełnej kwocie określonej przez komisję konkursową. Genomtec jest zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant z Funduszy Europejskich może zostać spożytkowany m.in. na:

  • zakup środków trwałych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
  • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
  • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
  • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu).

Climate-KIC jest europejską inicjatywą skierowaną do firm działających w obszarze ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, ochrony klimatu, technologii wytwarzania zdrowej żywności, odnawialnych źródeł energii, budownictwa ekologicznego i innych branż pokrewnych.

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce program prowadzony jest od roku 2014 przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej o konkursie tu.