Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej o naszej technologii.

Czy wynik pozytywny, uzyskany przy użyciu testu Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit, wymaga weryfikacji/potwierdzenia go testem PCR?
Nie wymaga, ponieważ metoda RT-LAMP należy do grupy metod amplifikacji kwasów nukleinowych (z ang. NAAT) i jest uznana przez WHO oraz Główny Inspektorat Sanitarny (definicja potwierdzonego przypadku COVID-19 – kryteria laboratoryjne), jak również została pozytywnie opiniowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), jako metoda równoważna metodzie RT-PCR w wykrywaniu RNA wirusa SARS-CoV-2.
Czy wykrycie obecności sekwencji nukleotydowych wirusa przy użyciu testu Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit, jest tożsame z wykryciem genu/genów?
Tak, zestaw starterów w teście wykrywa geny wirusa SARS-CoV-2, a mianowicie gen S i/lub gen N.
Czy jest możliwe ustalenie, który gen/geny odpowiadają za pozytywną reakcję amplifikacji w teście Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit?
Tak, przez przeprowadzenie dodatkowej analizy krzywej topnienia.
Co uzyskuje się poprzez dwudołkową konstrukcję testów?
Poprzez rozdzielnie do dwóch osobnych dołków reakcji amplifikacji genów wirusa SARS-CoV-2 od reakcji namnażania kontroli inhibicji – reakcji ukierunkowanej na gen ludzki – uzyskano skrócenie czasu trwania reakcji oraz obniżenie limitu detekcji RNA wirusa SARS-CoV-2.
Czy możliwe jest użycie śliny, jako materiału badanego, w teście Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit?
Jak najbardziej, pobierając ślinę jako wyjściowy materiał od pacjenta, a następnie postępując zgodnie z zaleceniami producenta użytego zestawu do izolacji RNA, po czym przeprowadzając reakcję amplifikacji, zgodną z instrukcją testu.
Porównanie Duo Kit RT-LAMP z RT-PCR

 

  Duo Kit RT-LAMP RT-PCR
Reakcja odwrotnej transkrypcji  Tak, z jednoczesną reakcją amplifikacji cDNA Tak, osobny etap temperaturowy dla reakcji amplifikacji  
Startery/sondy Wykorzystuje 5 starterów hybrydyzujących dla genu N oraz 6 starterów hybrydyzujących dla genu S , które przyłączają się do 7-8 miejsc w analizowanych sekwencjach. Dzięki temu spada prawdopodobieństwo powielenia, innego niż docelowy, fragmentumateriału genetycznego Wykorzystuje parę starterów hybrydyzujących, która przyłącza się do jednego miejsca w analizowanej sekwencji oraz jedną sondę molekularną hybrydyzującą, która przyłącza się do fragmentu cDNA, znajdującego się pomiędzy dwoma starterami.
Denaturacja termiczna Etap denaturacji termicznej  został wyeliminowany, dzięki zdolności polimerazy Bst do przemieszczania nici DNA Nici DNA muszą zostać rozdzielone, żeby startery i sondy mogły się przyłączyć do miejsc docelowych
Czas trwania procesu  Proces zachodzi w stałej temperaturze 64°C, a protokół amplifikacji kwasu nukleinowego trwa 30 minut Proces zwykle składa się z trzech etapów. powtarzających się cyklicznie około 40 razy: denaturacja (95°C), przyłączanie (50-60°C), wydłużanie (72°C). Etapy te są poprzedzone reakcją odwrotnej transkrypcji trwającą od 10 do 30 minut. Cały proces analizy, w zależności od badanego materiału oraz użytych odczynników, trwa od 1,5 do 3 godzin
Czułość  Pozwala wykryć materiał genetyczny w ilości 10(-15) g Pozwala wykryć materiał genetyczny w ilości 10(-9) g
Niezbędny sprzęt Termocykler czasu rzeczywistego  Termocykler czasu rzeczywistego
Kanał odczytu fluorescencji

Odczyt badanych genów wirusa (N oraz S) w jednym kanale FAM/SYBR Green (zielony). 

Kontrola wewnętrzna (IC) genu ludzkiego dla próbki badanej, zlokalizowana jest w osobnym dołku – odczyt także w kanale FAM/SYBR Green (zielony)

Występuje wiele kanałów odczytu sygnału fluorescencji dla analizowanych genów w wyniku hybrydyzacji z sondami znakowanymi różnymi barwnikami 
Możliwość  rozróżnienia, który gen odpowiada za pozytywny wynik reakcji  Na zasadach analizy krzywych topnienia produktu amplifikacji dla analizowanych sekwencji genów N i S. Reakcja dla poszczególnych genów odczytywana jest w osobnych kanałach odczytu fluorescencji

 

Jesteś zainteresowany naszym produktem?

Zadzwoń:

+48 697 802 241

9 + 7 =