Diagnostyka choroby COVID-19 genetycznymi testami LAMP

Szybka, specyficzna i tania technologia izotermalna amplifikacji RNA

  • wykrywa wszystkie warianty wirusa SARS-CoV-2
  • 40% oszczędności czasu reakcji amplifikacji
  • 11 starterów w teście zapewniające jego wysoką specyficzność i szybkość
  • łatwość interpretacji – odczyt wyniku reakcji w jednym kanale FAM

Jesteś zainteresowany naszym produktem?

Masz pytania?

Zadzwoń:

Innowacyjna diagnostyka

Proces testowania zestawem do diagnostyki molekularnej Genomtec® RT-LAMP Duo KIT

Polska firma Genomtec opracowała i wprowadziła na rynek innowacyjny zestaw diagnostyki laboratoryjnej służący do przeprowadzania testów jakościowych wykrywających dwa geny koronawirusa SARS-CoV-2. Test umożliwia wykorzystanie różnych próbek biologicznych (wymaz, ślina) i zawiera wewnętrzną kontrolę – gen kontroli ludzkiej. Testy, produkowane są we Wrocławiu pod nazwą Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® Duo-Kit przez Genomtec SA a ich dystrybutorem w Polsce jest Synektik SA.  

W ramach standardowej strategii nadzoru i zapewnienia jakości produktu, a także w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi zdolności testów IVD do rozpoznawania nowo pojawiających się wariantów SARS-CoV-2, Genomtec przeprowadził analizę bioinformatyczną (in-silico) oraz tzw. “analizę laboratorium mokrego” dla zestawu diagnostycznego Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit (RT-LAMP Duo Kit).

W pełni potwierdzono efektywność zestawu RT-LAMP Duo w rozpoznawaniu dotychczas zidentyfikowanych wariantów SARS-CoV-2, w tym bretońskiego, który posiada zdolność braku identyfikacji w analizie testem RT-PCR z próbek z wymazów. Rozpoznanie wariantu bretońskiego przez zestaw RT-LAMP Duo Kit jest ważne w zadbaniu o zdrowie publiczne, gdzie efektywne testowanie posiadające zdolność wykrycia wszystkich szczepów wirusa SARS-CoV-2 jest bezwzględnie ważne dla podtrzymania wysiłków w walce z pandemią. Ponadto test wykrywa nowo zidentyfikowane warianty określane jako nigeryjski, filipiński, kalifornijski i indyjski.

| Wyniki analiz można znaleźć w pliku do pobrania.

Proces testowania zestawem do diagnostyki molekularnej Genomtec® RT-LAMP Duo KIT

Polska firma Genomtec opracowała i wprowadziła na rynek innowacyjny zestaw diagnostyki laboratoryjnej służący do przeprowadzania testów jakościowych wykrywających dwa geny koronawirusa SARS-CoV-2. Test umożliwia wykorzystanie różnych próbek biologicznych (wymaz, ślina) i zawiera wewnętrzną kontrolę – gen kontroli ludzkiej. Testy, produkowane są we Wrocławiu pod nazwą Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® Duo-Kit przez Genomtec SA a ich dystrybutorem w Polsce jest Synektik SA.  

W ramach standardowej strategii nadzoru i zapewnienia jakości produktu, a także w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi zdolności testów IVD do rozpoznawania nowo pojawiających się wariantów SARS-CoV-2, Genomtec przeprowadził analizę bioinformatyczną (in-silico) oraz tzw. “analizę laboratorium mokrego” dla zestawu diagnostycznego Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit (RT-LAMP Duo Kit).

W pełni potwierdzono efektywność zestawu RT-LAMP Duo w rozpoznawaniu dotychczas zidentyfikowanych wariantów SARS-CoV-2, w tym bretońskiego, który posiada zdolność braku identyfikacji w analizie testem RT-PCR z próbek z wymazów. Rozpoznanie wariantu bretońskiego przez zestaw RT-LAMP Duo Kit jest ważne w zadbaniu o zdrowie publiczne, gdzie efektywne testowanie posiadające zdolność wykrycia wszystkich szczepów wirusa SARS-CoV-2 jest bezwzględnie ważne dla podtrzymania wysiłków w walce z pandemią. Ponadto test wykrywa nowo zidentyfikowane warianty określane jako nigeryjski, filipiński, kalifornijski i indyjski.

| Wyniki analiz można znaleźć w pliku do pobrania.

Czym jest technologia RT-LAMP

Obecnie laboratoryjna diagnostyka genetyczna wirusa SARS-CoV-2 oparta jest o metodę RT-PCR, a dokładnie jej odmianę – Real-Time Reverse Transcription PCR. W tej metodzie materiał genetyczny wirusa, RNA, jest przepisany na komplementarne DNA (tzw. cDNA) przez enzym – odwrotną transkryptazę, w połączeniu z etapem namnażania cDNA z wykorzystaniem drugiego enzymu – polimerazy.

Mechanizm detekcji oparty jest najczęściej na sondach molekularnych lub barwniku fluorescencyjnym. Łącznie można założyć, że średni czas wykonania reakcji Real-Time RT-PCR w laboratorium na obecność patogenu jak wirus SARS-CoV-2, zajmuje 90 minut, a często nawet dłużej, w zależności od jakości użytych enzymów i sprawności urządzenia Real-Time PCR. W technologii Real-Time RT-LAMP ta sama próbka może zostać zanalizowana w czasie krótszym niż 30 minut, z użyciem tego samego sprzętu laboratoryjnego.

Proces testowania z użyciem testów Genomtec RT-LAMP na osi czasu

1

Pobranie próbki

Następuje pobranie próbki śliny, wymazu z gardła lub noso-gardzieli

2

Transport

Odpowiednio zabezpieczona próbka jest przekazana do laboratorium diagnostycznego (do 24 godzin).

3

Izolacja RNA

Kwas nukleinowy RNA jest wyizolowany i oczyszczany z materiału biologicznego w sposób manualny lub automatyczny

4

Amplifikacja RT-LAMP

Oczyszczone RNA zostaje przepisane na cDNA z jednoczesnym namnożeniem w reakcji RT-LAMP

5

Rezultat badania

Pozytywny wynik w próbce klinicznej można uzyskać już po 11 minutach – po przekroczeniu progu fluorescencji przez sygnał

Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała aktualizację 2.0 zaleceń p.t. „Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2”.

Zalecenia sformułowane zostały przez Radę Naukową oraz Panel Ekspertów, na podstawie konsensusu eksperckiego, wynikającego z bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz przeglądu doniesień naukowych dla metod diagnostycznych SARS-CoV-2.
W opracowaniu tym ponownie wskazano, iż zaletą testów genetycznych jest potwierdzenie zakażenia we wczesnej fazie, przed wystąpieniem objawów klinicznych, gdy test antygenowy jest ujemny.
W zaleceniach dla diagnostyki molekularnej potwierdzono, że „szybkie testy genetyczne RT-PCR lub izotermiczne RT-LAMP” mogą być stosowane. Nadzór nad jakością tych badań pełni laboratorium wpisane na listę „Laboratoriów COVID” Ministerstwa Zdrowia.

Całość dokumentu dostępna do pobrania: Pobierz dokument PDF

Jesteś zainteresowany naszym produktem?

Zadzwoń:

+48 697 802 241

11 + 8 =

Administratorem danych osobowych jest GENOMTEC. Polityka prywatności GENOMTEC dostępna jest na stronie: https://genomtec.com/testylamp/polityka-prywatnosci/