Dla Akcjonariuszy

Informacje podstawowe

Adres siedziby:

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Biuro i laboratorium:

PORT Budynek II
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662554, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8992809452, REGON 365935587.

Kapitał zakładowy: 588 843,00 zł.

Liczba akcji wszystkich emisji 588 843, w tym:

  • 100 000 akcji serii A, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 14 286 akcji serii B, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 400 000 akcji serii C, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 58 367 akcji serii D, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 8 590 akcji serii E, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 7600 akcji serii F, akcje nie są uprzywilejowane.

 

Struktura akcjonariatu

Leonarto Funds SCSP: 28,03%
Miron Tokarski: 13.13%
Konrad Krajewski: 12,36%
Pozostali: 46,48%

 

Statut

Materiał do pobrania >>

 

Zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Brak zawiadomień

 

Sprawozdania finansowe

Rok 2018