Zespół Genomtec tworzą wybitni ludzie

Eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji, którzy dzięki otwartości umysłu i wyobraźni tworzą nieszablonowe oraz innowacyjne rozwiązania. Dzięki różnorodności wiedzy oraz umiejętności potrafimy skutecznie łączyć klasyczne standardy diagnostyki molekularnej z najnowszymi osiągnięciami techniki, chemii i bioinżynierii.

Dobosz_piers
Prof. dr Tadeusz Dobosz
Kierownik działu B+R

Współtwórca technologii Genomtec, wybitny polski naukowiec z prawie 50-letnim stażem naukowym, znany specjalizacja z zakresu genetyki klinicznej.

Działalność naukową rozpoczynał we Wrocławskim Instytucie Immunologii PAN, Inspektor-ekspert na Wydziale Kryminalistyki KWMO we Wrocławiu. OD 2004 Kierownik Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Autor 56 wydrukowanych prac z „listy filadelfijskiej” oraz ponad 470 publikacji nawowych, twórca wielu wniosków racjonalizatorskich i patentowych. Laureat 14 różnych nagród, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, nadanego za osiągnięcia we wprowadzaniu technologii badań DNA do polskiej genetyki sądowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.  Brał udział w dwóch międzynarodowych zespołach ekspertów hemogenetycznych w ramach Society for Forensic Haemogenetics. Kilkakrotnie pełnieni funkcji audytora technicznego dla Polskiego Centrum Akredytacji.

W Genomtec prof. Dobosz koordynuje wszystkie działania B+R i nadzoruje prace zespołu technologicznego oraz biologiczno-molekularnego

gosia-M-D
Dr Małgorzata Małodobra-Mazur
Specjalista ds. genetyki i procesów diagnostycznych

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, diagnosta laboratoryjny. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w obszarze biologii molekularnej. Specjalista oraz ekspert w obszarze zastosowań technologii molekularnych INNAT (Isothermal Nucleic Acid Amplification Technology). Uczestniczka wielu warsztatów oraz staży, m.in.: Harvard Medical School w Bostonie, czy Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.

Od 2010 pracownik naukowy w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych oraz współautorka technologii i patentów Genomtec.

Dr Małodobra-Mazur jest liderem zespołu biologii molekularnej, którego celem są badania nad DNA i RNA patogenów oraz dobór prawidłowych odczynników chemicznych.

pries
Miron Tokarski
Ekspert działu B+R

Współzałożyciel przedsiębiorstwa Genomtec SA. Diagnosta laboratoryjny, absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, doktorant z dziedziny biologii molekularnej. Autor publikacji oraz współautor patentów Genomtec SA. Ambitny, młody naukowiec. Jego praca magisterska została nagrodzona przez Fundację Hasco-Lek. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

W Genomtec SA Miron uczestniczy aktywnie w pracach B+R w zakresie biologii molekularnej w obszarze chorób zakaźnych.

t123
Henryk Roguszczak
Kierownik działu procesów konstrukcyjnych

Ekspert Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Wszechstronny, utalentowany elektronik i konstruktor zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Współtworzył takie urządzenia jak: przenośne źródło promieniowana rentgenowskiego „Igła Fotonowa” do zastosowań medycznych dla Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, generator plazmy 300 W do procesów technologicznych w urządzeniu SECON w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, systemy do pomiarów ogniw i modułów fotowoltaicznych – Photoemission  Tech, Inc.  Camarillo  U.S. Autor patentów i ponad 80 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Tytuł Podporucznika SZRP uzyskał w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych.

W Genomtec koordynator prac B+R w zakresie analizatora oraz diagnostycznych kart reakcyjnych.

arek
Dr Arkadiusz Dąbrowski
Ekspert ds. Konstrukcyjnych

Doktor nauk technicznych, elektronik, specjalista w dziedzinie: mikroelektroniki, inżynierii materiałów elektronicznych i fotonicznych, czujników oraz przetworników. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mikrosystemów i Fotoniki. Młody ambitny naukowiec, autor publikacji naukowych oraz patentu.

W Genomtec SA odpowidzialny za konstrukcję oraz unowocześnianie prototypów analizatora diagnostycznego i budowę układów stabilizacji temperatury do zastosowań́ w mikroreaktorach do celów biologicznych.

brus
Marcin Bruś
Ekspert ds. Komercjalizacji

Kieruje komercjalizacją projektu Genomtec. Menedżer doświadczony w budowie skutecznych zespołów i szybko rosnących biznesów. Łączy międzynarodowe doświadczenie w sprzedaży i marketingu tradycyjnym i cyfrowym, by realizować projekty wdrożeniowe, budować silne marki oraz sprzedaż w szybko zmieniającym się świecie.

Od kilku lat z sukcesami komercjalizuje innowacje naukowe (m.in. oparta o rozwiązania chmurowe i AI telemedycyna, laserowa diagnostyka laboratoryjna), skracając drogę od pomysłu, poprzez pozyskanie kapitału do IPO. Poprzednio założyciel Facebook w CEE i szef sprzedaży w regionie 30 krajów. Wcześniej pracował 12 lat w marketingu i sprzedaży w Procter & Gamble. Rozwijał 3 spośród kluczowych marek masowych firmy, o wartości ponad miliarda dolarów, w biurach w Polsce i Szwajcarii (centrala regionu CEEMEA).

Ojciec dwóch synów i ultramaratończyk. Przekonany, że powinniśmy szybciej zmniejszać dystans między tym, co już możliwe – a tym, co dostępne dla pacjentów.

IzaP 2
Izabela Pielka
Asystentka Laboratoryjna

Studentka Analityki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Stypendystka Rektora, aktywna uczestniczka SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej przy Zakładzie Technik Molekularnych, entuzjastka nauki, współautorka artykułów naukowych. W Genomtec aktywnie wspiera pracę badawczo-rozwojowe w zakresie biologii molekularnej.

barbara
Prof. Barbara Kosowska
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej i Cytogenetyki
Nowe wyzwania w diagnostyce wymagają nowych, bardziej dostępnych metod. Zespół Genomtec zdaje się mieć wszystko, co najważniejsze, by wprowadzić prawdziwą innowację. Ma pomysł, silny zespół doświadczonych ekspertów i ambitnych młodych naukowców, ma też jasny cel.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY