2018.04.27

Wyniki przetargu: opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego, numer ogłoszenia 2290, dotyczącego opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych / Developing a technology and a portable diagnostic device based on lab-on-chip analysis system to detect infectious diseases.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano ofertę microfluidic ChoShop GmbH.

Szczegóły dotyczące wyniku przetargu znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2290

Serdecznie gratulujemy.